Radovi na ponovnoj izgradnji Kizlaragine džamije se nesmetano odvijaju

Radovi na ponovnoj izgradnji Kizlaragine džamije se nesmetano odvijaju

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Kizlaragine džamije u Mrkonjić gradu je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj od 03. 09. 2005. godine. Muftijstvo Banjalučko je na osnovu projekta rehabilitacije objekta Kizlaragine džamije u Mrkonjić gradu urađenog od strane ''ARGE inženjering'' d.o.o. Banja Luka iz 2009. godine zatražilo i dobilo Građevinsku dozvolu za rehabilitaciju predmetnog objekta , broj 15-361-63/10 od dana 20.04.2010. godine.

Rehabilitacija objekta je započeta 2013. godine u šestom mjesecu (juni) sanacijom postojećih temelja i trajala je do kraja 2014. godine kada je prekinuta zbog nedostatka finansijskih sredstava. U tom periodu je izgrađen objekat džamije, velika kupola, stubovi i lukovi trijema. Protokol o rehabilitaciji Kizlaragine džamije je potpisan u augustu 2018. godine između Vakufske direkcije IZ u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske.

Za Glavnog konsultanta je izabrano preduzeće SamaBursa Ins.Tic.Ltd.Sti. koje je prema svojim procedurama odabralo Izvođača radova preduzeće Građevinar Fajić d.o.o. Mostar. Stručno tehnički nadzor kao i izradu Izvedbenog projekta je povjereno projektnom birou Arhiplus d.o.o. Mostar. Zvaničan početak (nastavak) radova rehabilitacije objekta je bio 10.10.2018. godine i radovi su se aktivno odvijali do zimske pauze koja je nastupila 20.11.2018. godine. U ovom kratkom periodu su izvršene manje opravke zatečenih oštećenih elemenata i maltera te ozidane male kupole na trijemu objekta. Izvršeni su i raskopi postojećih temelja minareta. Zimska pauza je zbog nepovoljnih vremenskih uslova trajala do 09.04.2019. godine. Ista pauza je iskorištena za analizu postojećeg stanja, izradu tehničke dokumentacije Izvedbenog projekta, radioničke pripreme kamenih elemenata i sl. Izrada projektne dokumentacije je vrlo zahtjevna jer postoji vrlo malo tragova o predmetnom objektu. Jedan dio dokumentacije je nađen u Arhivu Bosne i Hercegovine i isti se koristi za što vjerniju izradu Izvedbenog projekta rehabilitacije objekta i ispravke uočenih odstupanja i grešaka na zatečenom stanju.

Na objektu Kizlaragine džamije sanirani su i ojačani temelji minareta te ozidana šesterougaona baza minareta džamije od kamenih blokova sa spiralnim stepeništem prema datim nacrtima do kote +2.00. Trenutno se nanosi sloj krečnog maltera sa vanjske strane velike kupole i malterišu fasadni zidovi objekta. U unutrašnjosti objekta se postavljaju razvodi grubih instalacija slabe i jake struje a nakon toga će se svi unutašnji zidovi malterisati krečnim malterom.

Izvedbeni projekat je u završnoj fazi pa će se i svi ostali elementi objekta moći istovremeno raditi (mihrab, makfile, mimber, vanjski i unutrašni ulazni portali, podne konstrukcije i parter objekta sa pomoćnim prostorijama i šadrvanom). Izvođač radova će uraditi dinamički plan kojem će definisati sve preuzete obaveze i aktivnosti prema ugovorenim rokovima.


Fotografije