Saopštenja

Saopštenja za javnost i medije koje je Vakufska direkcija objavila u proteklom periodu.

Reagiranje na tekst objavljen u časopisu Dani, broj 432

Reagiranje na tekst objavljen u časopisu Dani, broj 432

Molimo vas da u slijedećem broju vašeg magazina Dani objavite reagiranje Vakufske direkcije koje se odnosi na pojedine navode g. Mustafe Spahića izneseni u razgovoru sa istim u prošlom...