Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Vakufske direkcije

Sporazum o saradnji Pravnog fakulteta i Vakufske direkcije

Dana 03. 03. 2020. godine, na Pravnom fakultetu u Sarajevu je potpisan Sporazum o saradnji između Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dekanesa Pravnog fakulteta u Sarajevu prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić ovom prilikom je ugostila dr. Senaida Zaimovića, direktora Vakufske direkcije. Radnom sastanku su prisustvovali i prof. dr. Fikret Karčić, prodekan za naučno-istraživački rad Pravnog fakulteta, doc. dr. Mehmed Bećić, autor projekta o pravnoj sudbini sarajevskih vakufa, asst. Mirza Hebib, projektni saradnik te gđa Amela Trako-Mahmutović, pravnica Vakufske direkcije.

Učesnici sastanka su iskazali snažnu zajedničku opredijeljenost za saradnju. Aktivnosti na realizaciji ciljeva sadržanih u okviru sporazuma bit će započeti zajedničkom organizacijom naučnog skupa o „pravnoj sudbini mukata vakufa“.

Radni sastanak je rezultirao konkretnim prijedlozima za saradnju, kao što su zajednički naučno-istraživački projekti i podrška Vakufske direkcije kod izrade magistarskih i doktorskih radova na temu pravne regulative vakufa. Posebno je naglasak radnog sastanka stavljen na buduću institucionalnu saradnju ove dvije ustanove kod izrade studija i pravnih rješenja za važne buduće zakonodavne projekte, kao primjer uključivanja akademske zajednice i struke kod rješavanja važnih pitanja od društvenog značaja.

Preuzeto sa pfsa.unsa.ba