Stručni radovi

Institucija vakufa u šerijatskom pravu

Institucija vakufa u šerijatskom pravu

Institucija vakufa imala je i još uvijek ima značajnu ulogu u razvoju islamskih društava i zajednica, posebno onih njihovih sektora koji su tradicionalno bivali prepuštani civilnom društvu, njegovoj inicijativi i osjećaju odgovornosti za ukupno stanje i napredak društva i zajednice.

Gazi-Husrev-begov vakuf: Utjecaj na razvoj društvene zajednice

Gazi-Husrev-begov vakuf: Utjecaj na razvoj društvene zajednice

Gazi Husrev-beg je svojim vakufom i svojim primjerom upravljanja povjerenom mu pokrajinom uspostavio privredne i duhovne temelje naše zajednice koji su kroz vrijeme koje je proteklo postali Gazijina ostavština u naslijeđu bosanskohercegovačkog društva kao cjeline.

Pravno utemeljenje vakufa u Bosni i Hercegovini

Pravno utemeljenje vakufa u Bosni i Hercegovini

Nastanak vakufa u BiH usko je povezan sa Turskim osvajanjem Bosne i Hercegovine o čemu će više govora biti kasnije, pa je sasvim razumljivo da prvi zakonski propisi potječu iz doba Turske vladavine. Imajući u vidu značaj i ulogu koju su vakufi imali u tadašnjem društvenom životu ove zemlje, Turska je ovoj...

Vakuf u svjetlu islamskih propisa

Vakuf u svjetlu islamskih propisa

Gotovo sva kur'anska ajeta pravne naravi objavljena su u Medini. Ovakvih ajeta ima relativno malo, jer se, prije svega, želio učvrstiti moral, raonoteizam, eshatologija i istinitost vjerovjesničke misije Mu-hammeda a. s. Od oko 200 kur'anskih ajeta koja se isključivo odnose na pravna pitanja ima još oko 300...

Vakufi i reprivatizacija

Vakufi i reprivatizacija

U toku procesa transformacije vlasničkih odnosa u jugoslovenskom društvu, što je neophodni uslov za prelazak na tržišno privređivanje, aktuelizirano je pitanje reprivatizacije odnosno vraćanja ranijim vlasnicima prinudno oduzete imovine u poslijeratnom periodu. Među tim vlasnicima posebno mjesto...

Vakufi Livna

Vakufi Livna

Dragi prijatelji, Čini mi posebno zadovoljsto da vas danas, 21. juna 2011. odnosno /19. redžepa 1432. hidžretske godine/ mogu poselamiti i zaželiti vam dobrodolicu u naš grad Hlivno, grad koji ima dugu i bogatu hostoriju, a dio te historije i danas ćemo, govoreći o vakufima, ukratko naznačiti i...