U Goraždu održan seminar o kultivisanju vakufskih parcela

U Goraždu održan seminar o kultivisanju vakufskih parcela

Vakufska direkcija je u sklopu projekta kultivisanja vakufskih parcela, dana 09.10.2012. godine u Goraždu, te dana 11.10.2012. godine u Tuzli, održala prve u nizu edukativnih seminara pod nazivom „Privođenje kulturi i proizvodnji vakufskih zemljišnih parcela“. Cilj seminara, kao i što sam naziv kaže, jeste kultivisanje vakufskih parcela, podizanje svijesti kod ljudi o značaju kultivisanja, te podizanje zasada oraha ili nekih drugih zasada na vakufskim parcelama. Predavač na seminaru je prof. dr. Dževad Jarebica.

Učesnici seminara bili su glavni imami i predsjednici medžlisa sa prostora goraždanskog i tuzlanskog muftijstva. U Goraždu je muftija Hamed ef. Efendić dao uvodna izlaganja o značaju ovog projekta te iskazao svu podršku od strane njegovog muftijstva. U Tuzli se prisutnim obratio direktor Behram-begove medrese, Vahid Fazlović, a nakon njega i sekretar tuzlanskog muftijastva Muamer Zukić, koji su na pozitivan način iskazali spremnost da na svaki način podrže ovaj izuzetno važan projekat za Islamsku zajednicu i širu društvenu zajednicu u BiH.

Direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović je, u Goraždu i Tuzli, ukratko upoznao prisutne o značaju ovog projekta ne samo za vakufe već i za širu društvenu zajednicu. Mr. Senaid Zajimović je naglasio našu obavezu da vodimo brigu o vakufima i da vakufi ne smiju biti zapostavljeni te da se moraju privesti namjeni i staviti u funkciju. Osim naše obaveze prema vakufima, kultivisanje vakufskih parcela daje određenu korist za širu društvenu zajednicu te na taj način djelimično postajemo neovisni o svjetskim kretanjima hrane.

Prof. Dževad Jarebica je u toku svog predavanja istakao da je BiH izuzetno povoljna zemlja za uzgoj raznih vrsta kultura, te da zahvaljujući raznovrsnoj klimi koja se mijenja od mediteranske ka planinskoj postoji mogućnost podizanja raznih zasada voća i drugih kultura.

Prof. Jarebica je u toku predavanja ukazao na načine sadnje, kalemljenje voća, pripreme zemljišta za sadnju, održavanje voćnjaka te vrstama koje su pogodne za naše klimatske uslove. Naglašeno je da je područje Goražda i Tuzle izuzetno povoljno za uzgoj oraha te da je ovo projekat koji je veoma značajan za goraždansko i tuzlansko muftijstvo.

Vakufska direkcija će u sklopu ovog projekta u narednih dvadeset dana održati u svakom muftijstvu po jedan ovakav edukacijski seminar, te u svakom muftijstvu podići po jedan zasad oraha.

Ovo je pilot projekat koji ima za cilj kultivisanje vakufskih parcela, odnosno smanjenje vakufskih parcela koje nisu iskorištene i ovakvi projekti će biti realizirani svake godine. Ove godine plan je da se ide sa podizanjem zasada oraha i predviđeno je da se na svakom muftijstvu podigne po jedan zasad oraha. U proljeće 2013. godine planirano je da se nastavi sa realizacijom ovog projekta te podizanje novih zasada neke druge vrste na području muftijstva.

Da bi se proveli ovakvi projekti potrebno je obezbjediti finansijska sredstva koja su neophodna za kupovinu sadnica, te pripremu zemljišta za sadnju. Vakufska direkcije je obezbjedila inicijalna sredstva za ovaj projekat, međutim ta sredstva nisu dovoljno, te ovim putem pozivamo sve dobre ljude da uvakufe novčana sredstva u cilju pomoći podizanju voćnjaka na vakufskim parcelama. Uvakufiti se može svaki iznos, te vas pozivamo da uvakufite bar za kupovinu jedne sadnice te na taj način podignite i vašu sadnicu na vakufskim parcelama i doprinesite da plodove vaše sadnice ubiru buduće generacije.

Instrukcije za uvakufljenje možete dobiti na tel. 033/200-355.