Projekat završetka izgradnje studentskoga doma Fakulteta islamskih nauka

Projekat završetka izgradnje studentskoga doma Fakulteta islamskih nauka

Vakufska direkcija IZ u BiH je putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske osigurala neophodna vakufska sredstva za finansiranje radova potpune izgradnje objekta studentskog doma, na lokalitetu Vrbanjuša, kao i njegovo opremanje do faze nabavke namještaja. Pojekat realizacije izgradnje studentskog doma započeo je prije osam godina i dosad je završena I faza građevinskih radova. Njegovom izgradnjom Islamska zajednica će u potpunosti realizirati jedan od svojih najvažnjih aktuelnih projekata. Poptisivanjem navedenog protokola nastavljena je uspješna međusobna saradnja ove dvije vakufske direkcije na realizaciji vakufskih projekata u BiH.

Vakufska direkcija IZ u BiH je putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske osigurala neophodna vakufska sredstva za finansiranje radova potpune izgradnje objekta studentskog doma, na lokalitetu Vrbanjuša, kao i njegovo opremanje do faze nabavke namještaja. Pojekat realizacije izgradnje studentskog doma započeo je prije osam godina i dosad je završena I faza građevinskih radova. Njegovom izgradnjom Islamska zajednica će u potpunosti realizirati jedan od svojih najvažnjih aktuelnih projekata. Poptisivanjem navedenog protokola nastavljena je uspješna međusobna saradnja ove dvije vakufske direkcije na realizaciji vakufskih projekata u BiH.

Krajem prošle godine izvršena je primopredaja gradilišta studentskog doma Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, između Rijaseta IZ u BiH i firme sa kojom je ugovoren posao ITC d.o.o. Zenica. Primopredaji gradilišta prisustvovali su predstavnici Rijaseta IZ u BiH, predstavnici Vakufske direkcije, Fakulteta islamskih nauka i izvođača radova.

Studentski dom se gradi na parceli koju je 1792. godine uvakufila Hatidža Đugumija. Lokacija izgradnje Studentskog doma nalazi se nedaleko od Fakulteta islamskih nauka obzirom da se prilikom odabira iste vodilo računa o tome da budući korisnici doma imaju što bolju i jednostavniju komunikaciju sa Fakultetom.

Radovi na izgradnji studentskog doma povjereni su domaćoj firmi, a ukupna vrijednost projekta je oko 7 miliona KM.

Kapacitet doma

Studentski dom će na pet planiranih etaža raspolagati prostorom od 4745 kvadratnih metara te će imati kapacitet od 202 ležaja raspoređena u 59 dvokrevetnih, trokrevetnih i četverokrevetnih soba. Osim smještajnih kapaciteta, Studentski dom će nuditi i druge sadržaje koji će njegovu uslužnu djelatnost činiti potpunom. Tako će se u njegovom prizemlju nalaziti u skladu sa savremenim standardima opremljena kuhinja i restoran, a pored njih i mesdžid te kafeterija i studentski klub koji će studenti moći koristiti kao čitaonicu ili za neke druge aktivnosti nastavnog ili vannastavnog karaktera.


Fotografije

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?