Uprkos pandemiji radovi na izgradnji Kizlaragine džamije ne prestaju

Uprkos pandemiji radovi na izgradnji Kizlaragine džamije ne prestaju

Mjesto i ostaci graditeljske cjeline Kizlaragine džamije u Mrkonjić Gradu – Varcar Vakufu je proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj od 03. 09. 2005. godine. Muftijstvo Banjalučko je na osnovu projekta rehabilitacije objekta Kizlaragine džamije u Mrkonjić Gradu urađenog od strane ''ARGE inženjering'' d.o.o. Banja Luka iz 2009. godine zatražilo i dobilo građevinsku dozvolu za rehabilitaciju predmetnog objekta , broj 15-361-63/10 od dana 20.04.2010. godine.

Kako smo ranije napomenuli rehabilitacija objekta je započeta 2013. godine sanacijom postojećih temelja i trajala je do kraja 2014. godine kada je prekinuta zbog nedostatka finansijskih sredstava. U tom periodu je izgrađen objekat džamije, velika kupola, stubovi i lukovi trijema. Protokolom o rehabilitaciji Kizlaragine džamije između Vakufske direkcije IZ u BiH i Generalne direkcije vakufa Republike Turske omogućen je daljnji nastavak njene izgradnje.

Nadzorni tim je 13. 08. 2020. godine izvršio kontrolni pregled stanja radova ponovne izgradnje Kizlaragine džamije u Mrkonjić Gradu. Pored predstavnika nadzornog tima Arhiplus d. o. o. Mostar na gradilištu su bili prisutni još i predstavnici izvođača radova Građevinar Fajić d. o. o. Mostar.

Radovi na obnovi i ponovnoj izgradnji objekta se odvijaju u kontinuitetu bez prekida. Ovom prilikom je utvrđeno da je minaret džamije u potpunosti završen i pokriven olovnim limom i sa postavljenjenim alemom. Svi konstruktivni elementi džamije su ozidani i objekat je u potpunosti prekriven limom. Unutar objekta i na ulaznom trijemu su postavljeni svi kablovi elektroinstalacija slabe i jake struje. Zidovi džamije i centralna kupola su malterisani i spremni za izradu podložnog sloja za oslikavanje objekta. Na vanjskoj strani objekta, na svim zidnim elementima je izvedena fasada.

U unutrašnjosti džamije postavljena je konstrukcija kamenog mihraba te je završena montaža kamenog ulaznog portala. Elementi minbera i mahvila bit će postavljeni tek kada se ukloni unutrašnja radna skela.

Trenutno se izvode radovi u parteru objekta, zidaju se ogradni kameni zidovi, vrše iskopi i montaže drenažnog sistema i oborinske kanalizacije.

Svi izvedeni radovi su zadovoljavjućeg kvaliteta i obzirom na okolnosti i uslove rada teku prihvatljivom dinamikom.


Fotografije