Uručena zahvalnica Vakufskoj direkciji za iskazanu pomoć u radu JU Centar za socijalni rad Breza

Uručena zahvalnica Vakufskoj direkciji za iskazanu pomoć u radu JU Centar za socijalni rad Breza

Na zahtjev JU Centra za socijalni rad Breza Vakufska direkcija iz Sarajeva odobrila je donaciju od 40 prehrambenih paketa za naše korisnike stalne novčane pomoći. Podjela paketa je izvršena dana 17.04.2017. godine u 11h u prostorijama Centra za socijalni rad Breza.

Generalna direkcija Republike Turske već tradicionalno svake godine preko Vakufskih direkcija u Bosni i Hercegovini pomaže socijalno ugroženo stanovništvo BiH donacijama prehrambenih paketa i putem drugih projekata socijalne pomoći.

Cilj ove akcije jeste da se pokaže briga o socijalno ugroženim stanovnicima i da im se ublaži stanje socijalne potrebe. Sadržaj paketa je bogat osnovnim životnim namirnicama koje će dobro doći našim korisnicima.

Ovo je prvi realizovan projekat JU Centra za socijalni rad Breza u saradnji sa Vakufskom direkcijom Sarajevo i nadamo se da će se suradnja sa Vakufskom direkcijom ostvariti i ubuduće kako bi zajedničkim snagama pomagali naše socijalno uzgrožene građane.

Direktor JU Centar za socijalni rad Breza, Salkić Osman, posjetio je 23.04.2018 Vakufsku direkciju. Direktor je iskoristio ovu priliku te uručio direktoru Vakufske direkcije dr. Senaidu Zajimoviću zahvalnicu za iskazanu pomoć u radu ove ustanove.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?