Vakuf kroz historijske dokumente

Vakuf kroz historijske dokumente

Prepiska između Zemaljskog vakufskog povjerenstva i Kotarske vakufske komisije u Gračanici

Dešavalo se da su mutevelije, upravitelji vakufa, samostalno i veoma nekontrolirano upravljali vakufskom imovinom, pa je zbog toga Zemaljsko vakufsko povjerenstvo strogo nadziralo njihov rad. Mutevelije su za svaki poslovni dogovor i posao trebali tražiti odobrenje – ”privolu” nadležne kotarske vakufske komisije, a komisija je bila dužna da se u vezi sa donošenjem odluke konsultira sa Zemaljskim vakufskim povjerenstvom u Sarajevu. Povjerenstvo je, opet, imalo službenika u Zemaljskoj vladi, zaduženog za vakufske poslove koji je prisustvovao svim sjednicama Povjerenstva i dobro pazio kako se rješavaju vakufski problemi i kakve se odluke donose.

U Gračanici je uprava Paša-Zade mektebskog vakufa 1888. godine pozajmila Junuzović Hasanu iz sela Klokotnica određenu sumu novca, ali ovaj nije bio u mogućnosti da dug vrati u određenom roku, jer je bio prezadužen, a imao je još dosta neizmirenih povjerilaca. Mutevelija Paša-Zade mektebskog vakufa Mujaga Halilbegović je odlučio da, bez predhodnog traženja odobrenja od Kotarske vakufske komisije u Gračanici, 1890. godine od dužnika, umjesto novca za potrebe vakufa uzme (kupi) jednu bašču od 4 dunuma i tako namiri vakufski dug. Zbog ove kupovine bio je pozvan u Kotarsku vakufsku komisiju u Gračanici gdje je morao detaljno obrazložiti ovaj “samostalni” postupak. Tom prilikom je u Vakufskoj komisiji sačinjen zapisnik koji donosimo u cijelosti: Zapisnik od 28. marta 1890. sastavljen kod Kotarske vakufske komisije u Gračanici.

Pozvani mutevelija Paša-Zade mektebskog vakufa u Gračanici Mujaga Halilbegović iz Gračanice dolazi pred ovu Komisiju i na postavljeno pitanje daje sljedeće Očitovanje.

Od imovine spomenutog vakufa bijaše na Hasanu Junuzoviću iz Klokotnice sa ukamaćenom glavnicom dospjelih kamata svota od 94 forinte koja je po prijašnjim mutevelijama spomenutom pozajmljena bila u godini 1888.

Ja sam zasjetio (zapazio ?) da je ovaj Hasan Junuzović prezadužen na druge strane, još da drugi vjerovnici namjeravaju svoje tražbine od njega utjerati, koje mjere kad bi se preduzele bile, uvidio sam pogibelj ove vakufske tražbine kao i tražbina drugih vjerovnikah, zbog pomanjkanja dovoljnog imetka prema njegovu dugu,–pohitao sam ovu vakufsku tražbinu naplatiti, nijesam na drugi način ovog posla mogao postići, niti sam imao vremena kakva ovlaštenja, dotičnim putem tražiti, kupio sam od Hasana Junuzovića za onu tražbinu t.j. za 94 for. jednu bašču u korist spomenutog vakufa, koji posao mi je fala bogu koristan za vakuf ispao, jer bašča osim što sadržava 4 dunuma površine može dati dohodka 200 oka suhi šljiva i 300 oka ostalog raznog voća, što sušenog … Na dalje primjećujem to da slučajno bi se ovaj posao kroz kratko vrieme ne izvršio, da se iz pogibelja ovog vakufskog imetka izbjeći ili sačuvati nebi moglo. Pošto su mnoge tražbine svjetske kod njega u pomanjkanju imetka propale. Mujaga Halilbegović Kotarska vakufska komisija u Gračanici ovo Očitovanje Halilbegović Mujage, mutevelije Paša-Zade mektebskog vakufa dostavila je 29. marta 1890. godine u Sarajevo Zemaljskom vakufskom povjerenstvu. Povjerenstvo je nakon razmatranja ovog predmeta Kotarskoj vakufskoj komisiji u Gračanici, 12. aprila 1890. godine, dostavilo kritike zbog mutevelijinog samovoljnog postupka u vezi sa naplatom duga, ali i upute u vezi sa osiguranjem novokupljene vakufske imovine, odnosno za njenu uknjižbu: Pras. 4/4 1890. Zemaljsko vakufsko povjerenstvo Broj 1316 Kotarskoj vakufskoj komisiji u Gračanici Pozivom na tamošnje izvješće od 29. marta t. g. broj 4 saopćuje se toj komisiji da je zapisničko očitovanje mutevelije vakufa Paša-Zade mekteba u pogledu kupovine jedne bašče za isti vakuf sa odobrenjem na znanje uzeto, ali se u svakom slučaju primijećuje, da se u ovakim slučajevima najprvo ovdašnja privola zatražiti imade. Neka vidi pr. ul. Računovodstvo radi pribilježbe na računu: uknjiženja u gruntovnici, odnosno konstatovanje da li je već uknjižena. Sarajevo, 12/4 1890. Na istom spisu dopisana je službena zabilješka: Zabilježeno u proračun za 1890. godinu na strani 380 i u gruntovnici je za isti vakuf jedna bašča za prirast uzeta.

Sarajevo, 13/IV 1890.

Mina Kujović

Gračanički glasnik broj 42