Vakufska direkcija i Mreža mladih Muftijstva sarajevskog izvršili akciju čišćenja harema džamije u Fatnici-Bileća

Vakufska direkcija i Mreža mladih Muftijstva sarajevskog izvršili akciju čišćenja harema džamije u Fatnici-Bileća

U subotu 11.11.2017. godine predstavnici Vakufske direkcije su u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Bileća i Mrežom mladih Muftijstva sarajevskog boravili u Fatnici pokraj Bileće. Tom prilikom izvršena je akcija čišćena ostataka džamije i harema Ahmed-paše Džezara džamije ili Ljubovića džamije kako se spominje u drugim izvorima.

Fatnica je smještena uz cestu Orahovica - Divn, na sjeveroistočnim padinama Fatničkog polja. Od islamskih spomenika ovdje postoji samo džamija bez munare za koju se ne zna kada je sagrađena i čija je zadužbina. Može se misliti, ali još ničim dokazati, da su je sagradili Ljubovići, koji su u 16. stoljeću iz Nevesinja u Fatnicu doselili i ovdje imali velike posjede. Džamija je obnovljena 1960. godine.

Ideja o čišćenju džamije i harema začeta je početkom ljeta prilikom utvrđivanja vakufskih parcela za katastarsku općinu Fatnica, u sklopu projekta utvrđivanja i ujednačavanja starog i novog premjera koji se već duže vremena provodi u RS-u. Džamija u Fatnici je zapaljena tokom posljednje agresije na BiH nakon čega su ostali kameni zidovi. Tokom akcije očišćena je unutrašnjost objekta džamije od građevinskog šuta nastalog prilikom rušenja krova džamije. Zidove džamije u velikoj mjeri prekrio je bršljan. Zbog njegove specifičnosti da se vezuje za podlogu isti je samo isječen u korijenu kako bi se zaustavio njegov dalji rast. Uz pomoć džematlija MIZ Bileće sasječena je šikara koja je obuzela džamijski harem i mezarje. Razbacani kamen sa haremskog zida ponovno je vraćen u suhozid uz pomoć vrijednih omladinaca Mreže mladih Muftijstva sarajevskog.

Inače, zadnjih godina Vakufska direkcija u saradnji sa medžlisima Islamske zajednice provodi intezivne aktivnosti na identifikaciji, zaštiti, ograđivanju i čišenju vakufskih parcela na području manjeg bh entiteta. Takve aktivnosti su posebno obimne na području medžlisa IZ u istočnoj Hercegovini gdje se vratio veoma mali broj Bošnjaka. Takav slučaj je i u Fatnici u kojoj boravi nekoliko starijih osoba. Slične akcije bit će nastavljene u proljeće naredne godine.


Fotografije