Vakufska direkcija IZ u BiH i Generalna direkcija vakufa Republike Turske potpisuju nova tri protokola o obnovi i izgradnji vakufskih objekata u BiH

Vakufska direkcija IZ u BiH i Generalna direkcija vakufa Republike Turske potpisuju nova tri protokola o obnovi i izgradnji vakufskih objekata u BiH

Vakufska direkcija IZ u BiH i Generalna direkcija vakufa Republike Turske će dana 25.11.2018. godine potpisati nova tri protokola o obnovi i izgradnji vakufskih objekata u BiH. Radi se o ponovnoj izgradnji Arnaudija džamije u Rogatici i Dugalića džamije u Nevesinju te izgradnji novog višenamjenskog vakufskog objekta u Han Ploči, Općina Kiseljak. Sredstva za obnovu navedenih objekata obezbjedila je Vakufska direkcija IZ u BiH putem Generalne direkcije vakufa Republike Turske.

Potpisnici protokola su direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske dr. Adnan Ertem i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH dr. Senaid Zajimović.

Potpisivanje protokola će biti izvršeno tokom posjete visoke delegacije Vlade Republike Turske Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini kojom prilikom će se održati svečano otvaranje dva novoizgrađena vakufska objekta u Sarajevu, i to studentskog doma Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i stambeno-poslovne zgrade. Otvaranje ovih objekata je plod realizacije protokola koje su direkcije vakufa Republike Turske i Bosne i Hercegovine potpisale prije dvije godine. Dana 25.11.2018. godine direktor Generalne direkcije vakufa Republike Turske dr. Adnan Ertem će posjetiti objekat Aladže džamije u Foči čija obnova je završnoj fazi te će potom prisustvovati manifestaciji u Ustikolini na kojoj će mu od strane Muftijstva goraždanskog biti uručena nagrada pod nazivom Turhan Emin-beg. Ovu nagradu je ustanovilo Muftijstvo goraždansko u povodu 570 postojanja Turhan Emin-begove džamije u Ustikolini. Nagradu će primiti kao zahvalnost za njeguvu doprinos u razvoju zajednice, kulture i civilizacije.


Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?