Vakufska direkcija u radnoj posjeti Medžlisu IZ Kozarac

Vakufska direkcija u radnoj posjeti Medžlisu IZ Kozarac

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović sa svojim saradnicima boravio je u radnoj posjeti Medžlisu IZ Kozarac. Radna posjeta organizirana je u sklopu planskih aktivnosti Vakufske direkcije koji se odnose na radne posjete medžlisima.

Prvi dio radne posjete organiziran je sa rukovodstvom medžlisa IZ Kozarac. Predstavnici Vakufske direkcije su sa predstavnicima Medžlisa IZ Kozarac razgovarali o stanju vakufske imovine sa osvrtom na perspektivu odnosno mogućnosti što boljeg ekonomskog iskorištavanja vakufske imovine i stavljanje iste u funkciju.

Medžlis IZ Kozarac je u saradnji sa Vakufskom direkcijom do sada uradio dosta posla vezano za popis i evidenciju vakufske imovine. U narednom periodu će se uraditi evaluacija navedene evidencije kako bi se utvrdila egzaktnost svih podataka. Prema podacima iz baze podataka Medžlis IZ Kozarac raspolaže sa preko 800 000 m2 vakufske imovine. Najveći dio vakufske imovine odnosi se na zemljišne parcele.

U drugom dijelu posjete organiziran je sastanak sa predsjednicima džematskih odbora i imamima sa područja Medžlisa IZ Kozarac. Tom prilikom direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović prisutnim se obratio i ukazao na značaj vakufa kroz historiju i obavezu svih da se maksimalno zalažu kada je u pitanju zaštita i unapređenje vakufske imovine. Dogovoreni su i konkretni projekti koji se odnose na kultivisanje i stavljanje u funkciju vakufske imovine. Na navedenom sastanku sa predstavnicima džemata razgovaralo se i o normativnim aktima koja uređuju pitanje upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom, kao i o svakodnevnoj problematici s kojom se susreću džematski odbori prilikom upravljanja vakufskom imovinom.

Nakon održanih sastanaka dogovoreni su konkretni koraci koje će Vakufska direkcija zajedno sa Medžlisom IZ Kozarac poduzeti na identifikaciji vakufske imovine na licu mjesta, rješavanju pitanja uzurpacije od strane trećih lica te zajedničkom djelovanju na implementaciji projekata koje Medžlis planira raditi, a koji doprinose jačanju vakufa na području Medžlisa IZ Kozarac.


Anketa

  • Koju godinu je Islamska zajednica u BiH proglasila godinom Aladža džamije?