Vakufski projekti u Tuzlanskom muftijstvu

Vakufski projekti u Tuzlanskom muftijstvu

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je 06.02.2019. godine boravio u radnoj posjeti Tuzlanskom muftijstvu. Odmah na samom početku radne posjete direktora Vakufske direkcije primio je muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović te su tom prilikom razgovarali o aktualnom stanju vakufske imovine na području tuzlanskog muftijstva kao i projektima koji se trenutno realiziraju na ovom području, a koji su podržani od strane Vakufske direkcije.

Nakon sastanka u Muftijstvu organiziran je sastanak u Medžlisu IZ Tuzla, na kojem su pored muftije i direktora Vakufske direkcije prisustvovali i rukovodstvo medžlisa sa stručnim službama.

Cilj sastanka jeste analiza nekoliko predmeta koji se odnose na vakufsku imovinu. U pitanju su predmeti za koje se provodi određeni sudski postupci, a koji za cilj imaju zaštitu vakufske imovine. Poseban akcenat dat je na predmet prometovanja nacionalizirane vakufske imovine od strane Gradske uprave Grada Tuzla, kao i na ostale predmete koji otežavaju rad Medžlisa IZ Tuzla u upravljanju i razvoju vakufske imovine.

Nakon sastanka, direktor Vakufske direkcije je sa predstavnicima Medžlisa IZ Tuzla posjetio Šarenu džamiju u Tuzli čija je rekonstrukcija u toku. Naime, rekonstrukcija Šarene džamije u Tuzli je projekat koji se realizira u partnerskoj saradnji između Generalne direkcije vakufa Republike Turske i Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH. Na samom gradilištu direktor Vakufske direkcije se uvjerio u tok i dinamiku izvođenja radova. Rekonstrukcija Šarene džamije jedan je u nizu projekata koje Vakufska direkcija u saradnji sa institucijama i organima IZ realizira širom Bosne i Hercegovine.

Zajedno sa muftijom Vahid ef. Fazlovićem predstavnici Vakufske direkcije posjetili su i Behram-begovu medresu u Tuzli. Tom prilikom sastali su se sa direktorom medrese Ahmedom Hatunićem. Cilj posjete bio je sagledavanje stanja realizacije projekta izgradnje zgrade ženskog dijela internata, kao i sagledavanje potreba za završetkom ovog veoma značajnog projekta Behram-begove medrese.


Fotografije