Vijesti

Saznajte sve o posljednim aktuelnostima i projektima Vakufske direkcije kroz arhivu sadržaja.

Gacko: Svečano otvorena džamija u Pridvorici

Gacko: Svečano otvorena džamija u Pridvorici

U mjestu Pridvorica, u džematu Borač na području općine Gacko uz prisustvo velikog broja građana je svečano otvorena džamija, porušena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Vakif koji je ostavio trag

Vakif koji je ostavio trag

Uslijed okupacije Bosne i Hercgovine od strane Austro-Ugarske, 1878. godine započelo je iseljavanje Bošnjaka iz svoje domovine. Tadašnja migraciona kretanja Bošnjaka uzrokovana su nezadovoljstvom sa političkim promjenama koje su se dogodile, a trajala su većim dijelom austro-ugarske vladavine. Tako je nakon...

Bileća: Svečano otvorena Bajramovića džamija u Orahovici

Bileća: Svečano otvorena Bajramovića džamija u Orahovici

Obnovljena Bajramovića džamija u Orahovici kod Bileće svečano je otvorena u nedjelju 22. jula 2018.god. Njenom, trećem po redu, svečanom otvorenju prisustvovalo je oko sedam stotina vjernika iz Bileće, Stoca, Gacka, Mostara, Trebinja i njihovih prijatelja, što se u ovo vrijeme i za ovaj kraj smatra...

Podržimo izgradnju Centra za Kur'an i Sunnet

Podržimo izgradnju Centra za Kur'an i Sunnet

Naslanjajući se na višestoljetnu tradiciju izučavanja Kur'ana i Sunneta u našoj domovini, a u okviru planiranja i realizacije projekata na polju razvoja i popularizacije tradicionalnih islamskih nauka, na inicijativu Katedre za kiraet i Katedre za hadis, Fakultet islamskih nauka u martu 2016. godine osnovao...

Vakuf Hadži Mehmed-bega Karađoza

Vakuf Hadži Mehmed-bega Karađoza

Hadži Mehmed-beg Karađoz je najveći legator Mostara i cijele Hercegovine. Rođen u Potocima u Bijelom polju. 12 km sjeverno od Mostara. U Mostaru je poznat pod imenom Karađoz-beg a taj nadimak je kako kazuje predaja, dobio zbog svoje naočitosti