Vojni muftija posjetio Vakufsku direkciju

Vojni muftija posjetio Vakufsku direkciju

Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je 10. januara 2018. godine primio delegaciju Vojnog muftijstva koju su činili: Vojni muftija, Hadis-ef. Pašalić, Glavni imam Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Nesib-ef. Hadžić, i Stručni savjetnik Vojnog muftije, Muhamed-ef. Okić. Vojni muftija je upoznao direktora Zajimovića sa aktivnostima Vojnog muftijstva koje se realiziraju u cilju vođenja brige o duhovnim potrebama muslimana uposlenika Ministarstva odbrane i pripadnika Oružanih snaga BiH, s posebnim osvrtom na stanje i status Ratne džamije na Igmanu.

Direktor Zajimović istakao je da je izuzetno važno za muslimane pripadnike OS BiH da mogu čuvati i njegovati svoju vjeru i tradiciju. On je, također, ukratko predstavio i značajne projekte Vakufske direkcije s posebnim naglaskom na one koji će biti realizirani u vrijeme obilježavanja Dana vakufa.

Dogovoreno je da će se uz međusobnu podršku u narednom periodu nastojati unaprijediti saradnja ove dvije institucije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.


Anketa

  • Aladža džamija u Foči je?