Započeli radovi na ponovnoj izgradnji Arnaudije džamije i restauraciji Baščaršijske džamije

Započeli radovi na ponovnoj izgradnji Arnaudije džamije i restauraciji Baščaršijske džamije

Predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske ovih dana boravili su u radnoj posjeti Vakufskoj direkciji Islamske zajednice u BiH. Cilj posjete jeste sagledavanje i analiza realizacije projekata koje Vakufska direkcija u partnerskom odnosu realizira sa Generalnom direkcijom vakufa Republike Turske. Prije svega misli se na početak realizacije dva izuzetno važna projekta, a to je ponovna izgradnja Arnaudije džamije u Banja Luci i restauracija Baščaršijske džamije u Sarajevu.

Radovi na ponovnoj izgradnji Arnaudije džamije su započeti i ovih dana predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske su zajedno sa izvođačem radova i nadzorom obišli gradilište kako bi se uvjerili da radovi teku u skladu sa propisima i strukom za ove vrste radova. Trenutno se radi na sanaciji temelja te na statici same džamije. Inače, kamen temeljac za ponovnu izgradnju Arnaudije džamije postavljen je 22. gprila 2017. godine u sklopu manifestacije „Dani vakufa u BiH 2017. godine“.

Također, radovi na restauraciji Baščaršijske džamije su započeti i trenutno se obavljaju radovi u unutrašnjosti džamije kao i sanacija vanjskih oštećenih kamenih elemenata.

Osim navedenog predstavnici Generalne direkcije vakufa Republike Turske obišli su gradilište Aladža džamije u Foči, gradilište Sinan-begove džamije u Čajniču, gradilište Studentskog doma Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i gradilište izgradnje vakufskog stambeno-poslovnog objekta u Sarajevu.

Dinamika radova kod realizacije svih ovih projekata je u skladu sa dogovorom i u narednom periodu nastavit će se sa aktivnostima na revitalizaciji i jačanju vakufa u BiH.


Fotografije

Anketa

  • Ko je dao da se izgradi Arslanagića most u Trebinju?