Brošure

Vakufska direkcija je pripremila brošuru "Vakufi u Bosni i Hercegovini - historijat, trenutno stanje i perspektive". Preuzmite ih u PDF formatu u jednom od četiri ponuđena jezika.

Brošure

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija, II izdanje

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Arapska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Arapska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Engleska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Engleska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.