Centr za stara i iznemogla lica dobio svoje završne konture

Fotografije