Dr. Ertem i dr. Zajimović obišli lokacije projekata na području Sarajeva koje realiziraju ove dvije vakufske direkcije

Fotografije