Identifikacija starih vakufa, Stara džamija u Ljubinju

Fotografije