Na 40 duluma zasijanog krompira na vakufskom zemljištu prinos 110 tona krompira

Fotografije