Na Dan Vakifa zasijano 30 dunuma krompira na vakufima MIZ Janja

Fotografije