Novih 6000 m2 kultivisanog vakufskog zemljišta

Fotografije