Obilaskom objekata Isa-begove vakufname odata počast osnivaču grada Sarajeva

Fotografije