Postavljan kamen-temeljac za izgradnju Džamije u breziku – miz zavidovići

Fotografije