Postavljen kamen temeljac za izgradnju nove džamije u naselju Rječica, Općina Novi Grad

Fotografije