U parku Kalin hadži Alijine džamije pronađeno mezarje, kosti, keramika...

Fotografije