Vakufnama Isa-bega Ishakovića: 555 godina od rodnog lista Sarajeva

Fotografije