Vakufska direkcija i Mreža mladih Muftijstva sarajevskog izvršili akciju čišćenja harema džamije u Fatnici-Bileća

Fotografije