Započela realizacija Projekta restauracije Čarši-džamije i munare kao i rekonstrukcije objekata "Kahva" i ćefenak

Fotografije