Normativni akti

Vakufska direkcija je donijela niz pravilnika i odluka po koji vrši aktivnosti, i ispunjava ciljeve i zadatke definisane Statutom.

Normativni akti

1. Statut Vakufske direkcije, maj 1999. godine;
2. Pravila o izdavanju vakufske imovine u zakup, 1998. godina;
3. Odluka o postupku zamjene i prodaje (transformacije) vakufske imovine, 1998. godina;
4. Pravila o uvakufljenju, 2000. godina;
5. Pravila o uvakufljenju certifikata i novčanih uvakufljenja radi učešća u procesu privatizacije, 2000. godina;
6. Pravila o načinu izdavanja u zakup vakufskih stanova za potrebe imama i drugih uposlenika Islamske zajednice u BiH, mart 2012.;
7. Pravila o pravnom statusu i uvakufljenju imovine u bošnjačkoj dijaspori, juni 2014. godine;
8. Odluka o načinu uknjižbe vakufske imovine.

1. Izmjene i dopune Pravila o izdavanju vakufskih nekretnina u zakup, decembar 2003. godine;
2. Izmjene i dopune Pravila o uvakufljenju, januar 2011. godine;
3. Izmjene i dopune Odluke o postupku zamjene i prodaje(transformaciji) vakufskih nekretnina, mart 2011. godine.
4. Izmjene i dopune Statuta Vakufske direkcije, 28. oktobat 2017.
5. Izmjene i dopune Pravila o uvakufljenju, 09. mart 2017.