ESAD HRVAČIĆ, ADVOKAT

ROĐEN:15.09.1968. godine
MJESTO: Žepa, općina Rogatica
BRAČNO STANJE: oženjen, otac troje djece
ŠKOLSKA SPREMA: VSS, dipl. Pravnik
POSEBNA ZVANJA: položen pravosudni i notarski ispit
ZANIMANJE: advokat, privatna advokatska kancelarija
KRETANJE U SLUŽBI:
Od 1994. godine do 1996. godine pripravnik kod advokata Rizaha Hadžića iz Sarajeva,
Od 1996. godine do 1998. godine Federalni zavod za statistiku, načelnik Odjela za opće i kadrovske poslove,
Od 1998. godine do 2003. godine rukovodilac sektora za pravne i šerijatske poslove u Vakufskoj direkciji Sarajevo,
Od 2003. godine do danas advokat

POSEBAN ANGAŽMAN:
Predsjednik Upravnog odbora BOR banke dd Sarajevo, zamjenik predsjednika Upravnog odbora KJP Skenderija, član i predsjednik Zakonodavno pravne komisije Skupštine Kantona Sarajevo, predsjednik Komisije za statut Općinskog Novi Grad, član drugostepene komisije za odlučivanje o žalbiGradskog vijeća Grada Sarajeva i dr.