Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
22 Cerić Sead 29.12.2000. 6.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
21 Panjeta Šefko 29.12.2000. 6.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
20 Fajić Halil 29.12.2000. 6.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
19 Kešo Izet 29.12.2000. 6.120,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
18 Mušić Hasan 29.12.2000. 7.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
17 Džemat Duisburg 29.12.2000. 7.180,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
16 Sarač Muharem 29.12.2000. 8.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
15 Ćosić Uzeir 29.12.2000. 8.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
14 Ossowski Osman 29.12.2000. 8.100,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
13 Abazović Jasmin 29.12.2000. 9.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
12 Hafizović Fikret 29.12.2000. 10.000, 00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
11 Dizdarević Ferid 29.12.2000. 11.700,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
10 Merhamet iz Oberhausena 29.12.2000. 20.000,00 DM za potrebe džamije u Oberhausenu - Njemačka
9 Velić Hava 22.11.1999. 100,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
8 Reko Šefik 19.08.1999. 150,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
7 Reko Refik 19.08.1999. 150,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
6 Ramić Melida 19.08.1999. 150,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
5 Guhdija Refija 19.08.1999. 150,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
4 Crneta Razija 19.08.1999. 200,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
3 Hasić Murata, 19.08.1999. 200,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
2 Subašić Dika, 19.08.1999. 200,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe
1 Suljić Hurija 24.08.1999. 150,00 KM vjersko-prosvjetne svrhe