Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8545 Dubica Ibro i Šerifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8544 Salešević Ismet i Senada 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8543 Huskić Besim sa familijom 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8542 Huskić Suvad i Mediha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8541 Musić Azem i Sabiha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8540 Hajrić Suad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8539 Hodžić Izet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8538 Hodžić Amir 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8537 Hukanović Ferid 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8536 Hodžić Derviš 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8535 Hasanić Šefko 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8534 Kadirić Fuad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8533 Buljubašić Husein 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8532 Kerić Asim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8531 Kadirić Latif 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8530 Imamović Irhad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8529 Sinanović Enver 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8528 Kadirić Ilijaz 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8527 Kljajić Jasim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8526 Hasanić Edin 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8525 Musić Dursum 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8524 Buljubašić Suad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8523 Buljubašić Ibrahim 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8522 Imamović Subha 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8521 Imamović Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8520 Kadirić Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8519 Buljubašić Rifet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8518 Kadirić Rifet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8517 Baltić Šefik 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8516 Hodžić Ismet 2018 1.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Vrhpolje, MIZ Sanski Most
8515 Karalić Atifa 2018 1.000,00 KM Za potrebe rada Medžlisa IZ-e Maglaj, te održavanje džamija, mezaristana i dr. potrebe Medžlisa IZ-e Maglaj
8514 Bejzić Sejad 2018 1.000,00 KM Za potrebe rada Vjerskoprosvjetnog fonda Medžlisa IZ-e Maglaj i dr. potrebe Medžlisa IZ-e Maglaj
8513 Burnić Izet sa djecom 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije i džemata Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
8512 Hadžić Ismet 2018 1.000,00 KM Za potrebe mektepskog fonda u džematu Došci G. Kamengrad, MIZ Sanski Most
8511 Mujanović Safeta 2018 10.000,00 KM Za potrebe rekonstrukcije džamije u džematu Srnice Gornje, MIZ Gradačac
8510 Serdarević Ahmed 2018 590 knjiga u 520 naslova Za potrebe biblioteke Medžlisa IZ Fojnica
8509 Bačinović Armin 2018 2.000,00 KM Za potrebe postavljanja stolarije na džamiji džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8508 Kakeš Husein 2018 4.100,00 KM Za potrebe džamije džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8507 Kakeš Amira 2018 5.900,00 KM Za potrebe džamije džemata Ahimbašići, MIZ Doboj
8506 Bećirović Ešefa 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8505 Bijedić Muharem i Emina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8504 Džino Ekrem i Orhan 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8503 Arslanagić Ajas i Behija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8502 Spahović Suad i Suada 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8501 Kočo Kasim i Zahida 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8500 Alijagić Muamer i Edina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8499 Babović Muhamed i Advija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8498 Ćatović Edin i Edina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8497 Velijević Mirsad 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8496 Busuladžić Sead 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje