Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
7872 Abdukić Kenan i Jasmina 2017. 1.750,00 KM Za potrebe uređenja džamije u džematu Vrbovik, MIZ Breza
7871 Omerhodžić Almedin 2017. 1.404,00 KM Za potrebe uređenja džamije u džematu Vrbovik, MIZ Breza
7870 Ibrahimović Bensad 2017. 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje gasulhane u džematu Mionica Brdo, MIZ Gradačac
7869 Kavazović Emina 2017. 1.150,00 KM Za potrebe Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
7868 Suljović Mirsad, Anes i Rusmira 2017. 50.000,00 KM Za potrebe Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu
7867 Štamparija Elif d.o.o. Zenica 2017. 1.050,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7866 PZ Poljar Željezno Polje 2017. 2.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7865 IGM d.o.o. Visoko 2017. 2.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7864 MIZ Žepče 2017. 3.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7863 Mermex d.o.o. Sarajevo 2017. 4.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7862 Muftijstvo zeničko 2017. 5.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7861 Mujić Zakir i Muamera 2017. 1.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7860 Sinanović Hasan i Saliha 2017. 1.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7859 Tutnjić Hajro i Rašida 2017. 1.780,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7858 Nadžak Besim, Davud i Muamer 2017. 1.800,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7857 Ljubijankić Anel i Ajdina 2017. 1.900,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7856 Sinanović Ćamil i Kadira 2017. 2.760,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7855 Gazić Džafer i Uma 2017. 3.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7854 Ibrić Nesiba 2017. 1.050,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7853 Nadžak Muvedet 2017. 1.100,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7852 Tutnjić Ramiz 2017. 1.396,50 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7851 Husičić Nihad 2017. 1.780,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7850 Nadžak Fikret 2017. 1.900,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7849 Sinanović Hidajet 2017. 2.745,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7848 Purak Midhat 2017. 3.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7847 Bećirović Timko 2017. 5.100,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7846 Gazić Mujaga 2017. 7.000,00 KM Za izgradnju džamije u džematu Orčevići, MIZ Žepče
7845 Ugarak-Produkt d.o.o. Visoko 2017. 2.000,00 KM Za potrebe postavljanja stolarije u džamiji džemata Rotimlja, MIZ Stolac
7844 Mićijević Mujo 2017. 1.000,00 KM Za potrebe kupovine i ugradnje ulaznih vrata na džamiji u džematu Rotimlja, MIZ Stolac
7843 Mustafić Rasim 2017. 1.500,00 KM Za potrebe ugradnje komore u gasulhani, u džematu Rotimlja, MIZ Stolac
7842 Šafro Zilfa 2017. 3.150,00 KM Za potrebe ugradnje komore u gasulhani, u džematu Rotimlja, MIZ Stolac
7841 Zećo Zarifa 2017. 1.320,00 KM Za potrebe radova tekućeg održavanja mihraba u Carevoj (Sultan Selimovoj) džamiji, MIZ Stolac
7840 Eso-promet d.o.o. Stolac 2017. 2.000,00 KM Za potrebe ugradnje komore u gasulhani, u džematu Rotimlja, MIZ Stolac
7839 Mehmedović Hiba 2017. 1.500,00 KM Za izgradnju mekteba u Zalužju, džemat Voljavica, MIZ Bratunac
7838 Salihović Kadrija 2017. 1.000,00 KM Za potrebe ugradnje grijanja u džamiji džemata Voljavica, MIZ Bratunac
7837 Lišančić Sandi i Hamida 2017. 1.120,00 KM Za potrebe izgradnje džamije u džematu Kotor, MIZ Kotor Varoš
7836 Ibričić Osman sa porodicom 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamije u džematu Kotor, MIZ Kotor Varoš
7835 Turčinović Zaim i Adila 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamije u džematu Kotor, MIZ Kotor Varoš
7834 Mušić Abdullah 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje imamske kuće u džematu Zdena, MIZ Sanski Most
7833 """Tevel Varnost"" d.o.o. Slovenija" 2017. 6.025,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7832 Medžlis IZ Kakanj 2017. 2.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7831 Bosman d.o.o. Sarajevo 2017. 1.031,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7830 Velispahić Ahmet i Emina 2017. 2.040,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7829 Velispahić Nihad i Selvedina 2017. 34.600,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7828 Velispahić Mehmedalija i Advija 2017. 10.790,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7827 Velispahić Idriz i Kadira 2017. 2.920,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7826 Velispahić Muhamed i Fata 2017. 3.810,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7825 Velispahić Elvedin i Saliha 2017. 46.093,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7824 Velispahić Nurudin i Meliha 2017. 11.050,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7823 Velispahić Almedin i Besima 2017. 10.380,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj