Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8495 Alijagić Murat sa porodicom 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8494 Samardžić Elvedina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8493 Bračković Senada 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8492 Hadžiahmetović Mustafa 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8491 Hadžiahmetović Amir 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8490 Resulović Razija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8489 Bajrić Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije u Čaplju, MIZ Sanski Most
8488 Bajrić Razija 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije u Čaplju, MIZ Sanski Most
8487 Djeca Ramić Arifa i Rahmane 2018 2.100,00 KM Za potrebe džemata Jezerski Grad, MIZ Bosanska Krupa
8486 Mašala Ibro i Vahida 2018 3.500,00 KM Za potrebe džemata Sinan-begove džamije, MIZ Goražde
8485 Džanić Osman i Begajeta 2018 1.400,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8484 Suljić Izudin 2018 1.300,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8483 Salkić Salih 2018 1.200,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8482 Bašić Asif 2018 4.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8481 Halilović Hanka 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8480 Halilović Paša 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8479 Halilović Mustafa 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8478 "Yavuz company" 2018 5.560,00 KM Za potrebe izgradnje vakufskog objekta u džematu Bosanski Brod, MIZ Bosanski Brod
8477 Hafizović Fikret 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8476 Hafizović Fikret 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8475 Hafizović Arifa 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8474 Hafizović Hilmija 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8473 Čaušević Hašija 2018 1.060,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8472 Abdić Ahmet i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8471 Čaušević Hašija 2018 1.940,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8470 Šahinović Ibrahim i Nura 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8469 Mustafić Ibrahim 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8468 Bešić Bekir 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8467 Softić Džemila i Husnija 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8466 Duračak Rahima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8465 Atajić Mele 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8464 Oraščanin Senada, Asmir, Admir, Selma i Kada 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8463 Fatih Mehmet Erkoc 2018 1.120,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8462 Bećirbegović Alma i Sadiković Đana 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8461 Dizdarević Kasim i Alije 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8460 Kličić Asima, Kraković Hasnija, Begić Aiša i Hadžalić Ismeta 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8459 Mehić Ajka 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8458 Porodica Kadirić 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8457 Porodica Kadirić 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8456 Dervišević Fatime 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8455 Dervišević Kada 2018 1.655,94 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8454 Dizdarević Esed i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8453 Grošić-Mušić Alma 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8452 Dizdarević Muhamed 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8451 Susak Semira 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8450 Ljubijankić Jusuf i Šefika 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8449 Ljubijankić Muhamed i Rubije 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8448 Kapić Šerife 2018 1.060,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8447 Mulalić Hajra 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8446 Mulalić Hajra 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu