Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
7822 Šabanović Ekrem i Meliha 2017. 1.270,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7821 Smaka Hajrudin i Sadžida 2017. 1.020,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7820 Omanović Alija i Suada 2017. 1.146,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7819 Lopo Mustafa i Fata 2017. 1.070,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7818 Kubura Asif i Sulejma 2017. 1.205,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7817 Kevilj Alija i Munevera 2017. 2.126,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7816 Kadrić Amir i Ruvejda 2017. 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7815 Heganović Salko i Azema 2017. 4.273,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7814 Heganović Salem i Hajra 2017. 2.200,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7813 Heganović Rasim i Indira 2017. 8.710,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7812 Heganović Husnija i Bahra 2017. 2.332,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7811 Heganović Asim i Vahida 2017. 2.460,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7810 Durmiš Fehim i Fatima 2017. 1.750,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7809 Ćosić Taib i Azra 2017. 11.360,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7808 Ćosić Seid i Munira 2017. 1.938,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7807 Ćosić Ibrahim i Ramiza 2017. 1.130,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7806 Ćosić Hasan i Senija 2017. 1.985,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7805 Ćosić Mehmedalija i Zilka 2017. 1.820,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7804 Ćosić Esad i Kadira 2017. 1.400,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7803 Ćosić Dževad i Maida 2017. 3.860,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7802 Berbić Šerif i Hajra 2017. 2.110,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7801 Berbić Sehid i Emsa 2017. 8.210,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7800 Berbić Salih i Refija 2017. 1.360,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7799 Berbić Nermin i Saliha 2017. 2.100,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7798 Berbić Muhamed i Nisveta 2017. 6.402,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7797 Berbić Enijad i Elvir 2017. 1.850,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7796 Berbić Husein i Nađija 2017. 1.750,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7795 Berbić Rasim i Mulija 2017. 1.220,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7794 Berbić Mujo i Emina 2017. 2.575,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7793 Berbić Mehmedalija i Jasna 2017. 4.181,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7792 Berbić Dževad i Saida 2017. 19.980,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7791 Berbić Akif i Mukadesa 2017. 11.170,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7790 Berbić Ahmo i Hajra 2017. 2.710,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7789 Alispahić Ahmed i Biba 2017. 1.646,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7788 Zekai Ersan 2017. 1.600,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7787 Zaimović Sejad 2017. 5.882,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7786 Zaimović Kemal 2017. 1.700,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7785 Zaimović Iso 2017. 17.410,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7784 Zahirović Rifet 2017. 1.420,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7783 Velispahić Mehmedalija 2017. 1.660,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7782 Velispahić Zihnija 2017. 4.388,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7781 Velispahić Tahvil 2017. 1.890,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7780 Velispahić Šahbaz 2017. 4.790,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7779 Velispahić Sulejmen 2017. 1.190,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7778 Velispahić Rifet 2017. 1.570,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7777 Velispahić Nusret 2017. 2.145,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7776 Velispahić Nisvet 2017. 2.750,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7775 Velispahić Našid 2017. 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7774 Velispahić Mufid 2017. 1.660,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7773 Velispahić Mirsad 2017. 2.380,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj