Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
8494 Alijagić Murat sa porodicom 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8493 Samardžić Elvedina 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8492 Bračković Senada 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8491 Hadžiahmetović Mustafa 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8490 Hadžiahmetović Amir 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8489 Resulović Razija 2018 1.000,00 KM Za potrebe obnove i unaprijeđenja vakufske imovine, MIZ Trebinje
8488 Bajrić Safet 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije u Čaplju, MIZ Sanski Most
8487 Bajrić Razija 2018 1.000,00 KM Za potrebe džamije u Čaplju, MIZ Sanski Most
8486 Djeca Ramić Arifa i Rahmane 2018 2.100,00 KM Za potrebe džemata Jezerski Grad, MIZ Bosanska Krupa
8485 Mašala Ibro i Vahida 2018 3.500,00 KM Za potrebe džemata Sinan-begove džamije, MIZ Goražde
8484 Džanić Osman i Begajeta 2018 1.400,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8483 Suljić Izudin 2018 1.300,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8482 Salkić Salih 2018 1.200,00 KM Za potrebe izgradnje mekteba uz džamiju u Bjelavama, MIZ Srebrenik
8481 Bašić Asif 2018 4.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8480 Halilović Hanka 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8479 Halilović Paša 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8478 Halilović Mustafa 2018 2.000,00 KM Za potrebe džemata Karadaglije-Koprivci-Oruče, MIZ Tešanj
8477 "Yavuz company" 2018 5.560,00 KM Za potrebe izgradnje vakufskog objekta u džematu Bosanski Brod, MIZ Bosanski Brod
8476 Hafizović Fikret 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8475 Hafizović Fikret 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8474 Hafizović Arifa 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8473 Hafizović Hilmija 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8472 Čaušević Hašija 2018 1.060,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8471 Abdić Ahmet i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8470 Čaušević Hašija 2018 1.940,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8469 Šahinović Ibrahim i Nura 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8468 Mustafić Ibrahim 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8467 Bešić Bekir 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8466 Softić Džemila i Husnija 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8465 Duračak Rahima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8464 Atajić Mele 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8463 Oraščanin Senada, Asmir, Admir, Selma i Kada 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8462 Fatih Mehmet Erkoc 2018 1.120,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8461 Bećirbegović Alma i Sadiković Đana 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8460 Dizdarević Kasim i Alije 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8459 Kličić Asima, Kraković Hasnija, Begić Aiša i Hadžalić Ismeta 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8458 Mehić Ajka 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8457 Porodica Kadirić 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8456 Porodica Kadirić 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8455 Dervišević Fatime 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8454 Dervišević Kada 2018 1.655,94 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8453 Dizdarević Esed i Fatima 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8452 Grošić-Mušić Alma 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8451 Dizdarević Muhamed 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8450 Susak Semira 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8449 Ljubijankić Jusuf i Šefika 2018 3.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8448 Ljubijankić Muhamed i Rubije 2018 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8447 Kapić Šerife 2018 1.060,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8446 Mulalić Hajra 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu
8445 Mulalić Hajra 2018 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje i rada medrese "Džemaludin ef. Čaušević" u Cazinu