Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Ime i prezime Datum uvakufljenja Iznos Svrha
7722 Mušija Muhamed 2017. 6.080,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7721 Mušija Nezir 2017. 2.240,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7720 Murtić Fahrudin 2017. 5.640,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7719 Murtić Avdo 2017. 2.220,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7718 Mlivić Selvedin 2017. 2.440,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7717 Merdan Edhem 2017. 1.500,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7716 Mehinović Uzeir 2017. 1.045,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7715 Lopo Nazif 2017. 1.010,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7714 Lopo Ibrahim 2017. 1.050,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7713 Lopo Haris 2017. 1.070,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7712 Lopo Muhamed ef. 2017. 2.840,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7711 Lopo Muhamed 2017. 3.720,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7710 Lopo Elvedin 2017. 1.840,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7709 Kubura Muhamed 2017. 2.030,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7708 Krivokapa Sidik 2017. 1.010,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7707 Krivokapa Mehmedalija 2017. 1.075,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7706 Kevilj Nezir 2017. 3.720,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7705 Kaplan Ekrem 2017. 1.200,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7704 Kalčo Nusret 2017. 2.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7703 Kamenčić Bahrudin 2017. 1.302,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7702 Kadrić Jasmin 2017. 1.600,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7701 Imamović Munira 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7700 Husika Smail 2017. 1.200,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7699 Husagić Saliha 2017. 1.910,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7698 Hrvat Ibrahim 2017. 1.685,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7697 Hodžić Adil 2017. 1.140,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7696 Heganović Zahida 2017. 1.255,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7695 Heganović Vehid 2017. 3.030,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7694 Heganović Sulejman 2017. 3.200,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7693 Heganović Sead 2017. 1.120,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7692 Heganović Rešo 2017. 1.420,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7691 Heganović Osman 2017. 3.960,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7690 Heganović Omer 2017. 10.020,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7689 Heganović Muris 2017. 2.430,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7688 Heganović Mehmed 2017. 2.480,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7687 Heganović Mediha 2017. 1.790,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7686 Heganović Jakub 2017. 8.090,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7685 Heganović Hatidža 2017. 2.100,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7684 Heganović Enez 2017. 3.270,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7683 Heganović Ekrem 2017. 1.709,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7682 Heganović Adem 2017. 2.050,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7681 Heganović Dževad 2017. 2.280,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7680 Heganović Atifa 2017. 1.850,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7679 Heganović Amir 2017. 2.310,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7678 Heganović Ibrahim 2017. 3.120,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7677 Heganović Senad 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7676 Hadžić Fahir 2017. 1.484,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7675 Handžić Hamdo 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7674 Haračić Sulejman 2017. 1.000,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj
7673 Hakulija Salih 2017. 3.930,00 KM Za potrebe izgradnje džamijskog kompleksa u džematu Brežani, MIZ Kakanj