Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
783 2017

Moussa Fattah, iz Sarajeva uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u naselju Osijek, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1132/6, livada, površine 1.500 m2, upisana u z.k. ul. br. 10639, K.O. SP_Donji Butmir, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 165/4, zv. „Skladi“, livada 3. klase, površine 1.500 m2, upisana u pl/kku 2211, K.O. Osijek.

782 2017

Džemat Kevser u gradu Tulln, Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije nekretnine označene kao 3911/1, objekat površine 95 m2 i zemljišna parcela površine 1.207 m2, upisane u ulošku br. 1973, KO 20189 Tulln, Republika Austrija.

781 2017

Hopić Dževad i Alibašić rođ. Hopić Dževada, djeca Mehmedalije, iz Matuzića, uvakufili su za potrebe džemata Mravići, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1339/5, zv. „Njiva“, njiva. 6. klase, površine 703 m2, upisana u z.k. ul. br. 1338, K.O. Mravići.

780 2017

Halilović Husein, Halilović Hasan, Halilović Muhamed, Bavrk Ema, Softić Fata i Hajdić Ajka, djeca Huseina, uvakufili su za potrebe džemata Kosova, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2136, zv. „Sijerbaba“, njiva 5. klase, površine 5.760 m2, upisana u z.k. ul. br. 1678, K.O. Kosova, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 2136, upisana u p.l. br. 376, K.O. Kosova.

779 2017

Dolovčić Derviš, sin Salke, iz Visokog, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u selu Biševići, Medžlis IZ Rudo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2753, zv. „Do“, voćnjak 3. klase, površine 200 m2 i livada 7. klase, površine 720 m2, upisana u p.l. br. br. 78/2, K.O. Sokolovići.

778 2017

Čovrk Idriz, sin Šahme, iz Gornje Strmice, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u selu Gornja Strmica, Medžlis IZ Rudo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 629, zv. „Vinina“, voćnjak 3. klase, površine 1.640 m2 upisana u p.l. br. br. 15/0, K.O. Strmica.

777 2017

Dervišagić Avdo, sin Derviša, iz Gornje Tuzle, sa suprugom Devletom, uvakufili su za potrebe Poturmahalske džamije u Gornjoj Tuzli, Medžlis IZ Gornja Tuzla, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1523/2, zv. „Bašča“, oranica/njiva 5. klase, površine 2.672 m2, upisana u pl/kku br. br. 204, K.O. Gornja Tuzla.

776 2017

Džafić Bajro, sin Ibrahima, iz Doboja, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Miljkovac, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 346, zv. „Pilipovina“, šuma 3. klase, površine 13.390 m2 upisana u p.l. br. br. 131, K.O. Špionica Srednja.

775 2017

Ibrišimović Jasmin, sin Jasima, iz Brčkog, uvakufio je pred dušu rahm. oca Jasima, a za potrebe džamije u Palanci, Medžlis IZ Brčko, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 576/1, zv. „Lug“, njiva 4. klase, površine 2.944 m2, upisana u z.k. ul. br. br. 590, K.O. Palanka.

774 2017

Fehrić Sevleta, kći Zaima, iz Tuzle, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Hasići, Medžlis IZ Zvornik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 3312, zv. „Osojdžik“, kuća i zgrada, površine 30 m2 i dvorište površine 249 m2, k.č. br. 3313, zv. „Osojdžik“, šuma 3. klase, površine 7.473 m2, k.č. br. 3314, zv. „Osojdžik“, njiva 6. klase, površine 5.131 m2 i k.č. br. 3315, zv. „Osojdžik“, šuma 4. klase, površine 478 m2, upisane u p.l. br. br. 399/1, K.O. Zvornik.

773 2017

Ibreljić Izet, sin Abdulaha, iz Tuzle, uvakufio je za potrebe džemata Mionica Centar, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1256, zv. „Šumica“, šuma 3. klase, površine 576 m2, upisana u pl/kku br. 853, K.O. Mionica II.

772 2017

Ikanović Đemka, kći Mehmeda, iz Zavidovića, uvakufila je za za izgradnju džamije u džematu Stipovići, Medžlis IZ Zavidovići, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 315/8, zv. „Kamatice“, oranica/njiva 3. klase, površine 469 m2 i šuma 4. klase, površine 369 m2, upisana u p.l. br. 1675, K.O. Donja Lovnica, te 1/6 pristupnog puta označenog kao k.č. br. 315/5, zv. „Kamatice“, prilazni put, površine 99 m2 i k.č. br. 315/7, zv. „Kamatice“, prilazni put, površine 102 m2, upisana u p.l. br. 1225, K.O. Donja Lovnica.

771 2017

Bavrk Vahid, sin Omera, iz Čaglića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Čaglići, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1558/2, zv. „Brijeg“, oranica/njiva 6. klase, površine 417 m2, upisana u p.l. br. 1024, K.O. Jablanica.

770 2017

Hasanbašić Meho, sin Hasana, iz Tugavića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 956/5, zv. „Ogovanje“, groblje/mezarje, površine 430 m2, upisana u p.l. br. 224, K.O. Tešanj II.

769 2017

Hasanbašić Safeta, kći Omera, iz Matuzića, uvakufila je za potrebe džamije Ljetinić, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 531/2, zv. „Njivica“, oranica/njiva 5. klase, površine 2.044 m2, upisana u p.l. br. 456, K.O. Ljetinić.

768 2017

Arifagić rođ. Brka Zarfa, kći Saliha, iz Dobropolja, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Čaglići, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1754, zv. „Zacerje“, oranica/njiva 6. klase, površine 1.258 m2, upisana u p.l. br. 899, K.O. Jablanica.

767 2017

Brka Adem, sin Saliha, iz Dobropolja, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Čaglići, Medžlis IZ Tešanj, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1755/2, zv. „Zacerje“, oranica/njiva 6. klase, površine 607 m2 i voćnjak 4. klase, površine 190 m2, te ½ k.č. br. 1755/4, zv. „Zacerje“, oranica/njiva 6. klase, površine 277 m2 i voćnjak 4. klase, površine 110 m2, upisane u p.l. br. 84, K.O. Jablanica.

766 2017

Ramić Adem, sin Rifata, iz Modričkog Luga, uvakufio je za potrebe džemata Modrički Lug, Medžlis IZ Modriča, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 852/3, zv. „Adica“, njiva 3. klase, površine 4.500 m2, upisana u p.l. br. 574/3, K.O. Brezik, po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara k.č. br. 689/5, upisana u z.k. ul. br. 5869, K.O. SP_Modriča.

765 2017

Halilović Fatima i Šahdanović Hanka, kćeri Hasana, iz Donje Međiđe, uvakufile su za potrebe džemata Međiđa Donja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1341/2, zv. „Brdo“, prilazni put, površine 142 m2, upisana u p.l. br. 1038, K.O. Donja Međiđa.

764 2017

Bešić rođ. Hajdarević Šaha, kći Šabana, iz Bijeljine, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Bijeljina svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 4262/2, zv. „Glavičice“, njiva 2. klase, površine 2.225 m2, upisana u p.l. br. 1503, K.O. Bijeljina 1.

763 2017

Berberović Mensur, sin Mustafe, iz Bijeljine, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Bijeljina svoje nekretnine označene kao k.č. br. 1658/1, zv. „Okućnica“, njiva 1. klase površine 737 m2, stambena zgrada površine 97 m2, dvorište površine 500 m2 i pomoćna zgrada površine 16 m2, upisana u z.k. ul. br. 4574, K.O. Bijeljina 2, te k.č. br. 1658/3, njiva 1. klase, površine 1.060 m2 i k.č. br. 1659/3, njiva 1. klase, površine 448 m2, upisane u z.k. ul. br. 316, K.O. Bijeljina 2.

762 2017

Hodžić Alija, sin Mustafe, iz Rujnice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Rujnica, Medžlis IZ Zavidovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 447/6, zv. „Sjelina“, oranica/njiva 5. klase, površine 363 m2, upisana u p.l. br. 171, K.O. Rujnica.

761 2017

Sinanović Sead, sin Rahmana, iz Srebrenika, uvakufio je nekretninu, za potrebe izgradnje mesdžida u Guštama u džematu Tutnjevac, Medžlis IZ Srebrenik, označenu kao k.č. br. 290/9, zv. „Ormanica“, njiva 5. klase, površine 426 m2, upisana u p.l. br. 415/01, K.O. Cerik.

760 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretninu označenu kao k.č. br. 803/6, oranica, površine 2.065 m2 i k.č. br. 803/11, oranica, površine 400 m2, upisanu u z.k. ul. br. 1262, K.O. SP_Kopčić, koja je kupljena od Plavac Saliha i Plavac Sabine za potrebe izgradnje džamije na Vedrom Polju iz sredstava obezbjeđenih od strane Haya Omar Al-Tuwaym.

759 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretnine označene kao k.č. br. 3/54, Gradilište neplodno, površine 310 m2, upisana u z.k. ul. br. 1331, K.O. SP_Kupres, koje su kupljene od Horozović Enisa za potrebe Ahmet Fadil-pašine džamije u Kupresu iz sredstava obezbjeđenih od strane Mandžuka Smaila i Mandžuka Ale.

758 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je stan u ulici Omladinska br. 2, I sprat, stan br. 3, površine 40 m2, na k.č. br. 5/63, n.p. 738, K.O. Bugojno, sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, koji služe zgradi kao cjelini, upisan u izvadak iz knjige položenih ugovora – broj poduloška 88, K.O. Bugojno, koji je kupljen od Memić Amela za potrebe Medžlisa IZ Bugojno iz sredstava obezbjeđenih od strane Džem'ijjetu Nedžat el-Hajrijeh.

757 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretnine Velagić Juse, sina Aziza, iz Karadža, označenih kao k.č. br. 627/5, zv. „Krivača“, njiva 4. klase, površine 2.029 m2 i ½ k.č. br. 627/6, put, površine 240 m2, upisane u p.l. br. 681, K.O. Poriče, za potrebe izgradnje imamske kuće sa pratećim objektima u džematu Karadže.

756 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretnine Karašin Huseina i Šide, iz Bugojna, označenih kao k.č. br. 2/1, zv. „Šumelji“, oranica/njiva 5. klase, površine 7.349 m2 i k.č. br. 2/2, zv. „Prilazni put“, oranica/njiva 5. klase, površine 200 m2, upisane u p.l. br. 617, K.O. Vesela, koje su za potrebe mezarja kupljene od Robović Mustafe.

755 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je poslovno-administrativnu zgradu Medžlisa IZ Bugojno u ulici Zlatnih ljiljana bb u Bugojnu označene kao k.č. br. 738, zgrada vjerske zajednice površine 508 m2, park površine 143 m2 i dvorište površine 458 m2, upisana u pl/kku br. 2310, K.O. Bugojno, po novom premjeru, što  po starom premjeru odgovara k.č. br. 738, upisana u z.k. ul. br. 130, K.O. Bugojno.

754 2017

Gutić Teufik, sin Saliha, iz Omazića, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Omazići, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 349/3, zv. „Okućnica“, oranica/njiva 5. klase, površine 90 m2, upisana u z.k. ul. br. 620, K.O. Omazići.

753 2017

Ahmetović Sakib, sin Šemse, iz Bratunca, uvakufio je za potrebe džemata Bratunac, Medžlis IZ Bratunac, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 252/123, zv. „Močila“, njiva 5. klase, površine 970 m2, upisana u p.l. br. 351/2, K.O. Slapašnica, te k.č. br. 172/2, zv. „Kandžići“, njiva 4. klase, površine 1.350 m2, k.č. br. 172/2, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 1.350 m2, k.č. br. 177/4, zv. „Kandžići“, njiva 4. klase, površine 1.340 m2, k.č. br. 235/149, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 2.530 m2, k.č. br. 235/150, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 1.370 m2, k.č. br. 235/156, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 1.140 m2, upisane u p.l. br. 10/1, K.O. Mihaljevići.

752 2017

Masleša Hamo, sin Osmana, iz Konjica, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Donjem selu, Medžlis IZ Konjic, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1065/2, zv. „Krčina“, livada 4. klase, površine 1.182 m2, upisana u z.k. ul. br. 345, K.O. Galjevo.

751 2017

Peco Arif, sin Mustafe, iz Travnika, uvakufio je za potrebe džemata Goleš, Medžlis IZ Travnik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 765, zv. „Vratača“, njiva 5. klase, površine 815 m2, upisana u p.l. br. 264/04, K.O. Goleš.

750 2017

Tokić Nevres, sin Mehmeda, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Toke-Čuste, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 749, zv. „Torine-Bukvik“, voćnjak 3. klase, površine 1.282 m2, upisana u p.l. br. 833, K.O. Jelovče Selo.

749 2017

Muminović Hasib, sin Hasana, iz Konjević Polja, uvakufio je za potrebe izgradnje imamske kuće u džematu Konjević Polje, Medžlis IZ Bratunac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 152/5, zv. „Miladovina“, njiva 3. klase, površine 293 m2, upisana u p.l. br. 354, K.O. Konjevići.

748 2017

Husić Mumin, Redžo, Sead, Mahmutović Hašima i Malohodžić Munira, djeca Džemila, iz Tuzle, uvakufili su pred duše svojih roditelja Husić Džemila i Hedije, a za potrebe mezarja u džematu Solina, Medžlis IZ Tuzla, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2030/3, zv. „Veliki Vrtlovi“, oranica/njiva 6. klase, površine 789 m2, upisana u pl/kku br. 169, K.O. Solina.

747 2017

Beganović Ferida, kći Huse, iz Pećigrada, uvakufila je za potrebe proširivanja mezarja u džematu Pećigrad, Medžlis IZ Cazin, dio svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 128, zv. „Turbište“, oranica/njiva 5. klase, u površini od 2.000 m2, upisana u p.l. br. 1819, K.O. Pećigrad.

746 2017

Jelić Emin, sin Sejfe, iz Višegrada, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Višegrad svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1546, zv. „Oplaza“, livada 5. klase, površine 2.218 m2, upisana u p.l. br. 324/2, K.O. Kaoštice.

745 2017

Mehmedalija ef. Amidžić, sin Sabrije, iz Visokog, uvakufio je za potrebe džemata Koprivnica, Medžlisa IZ Kakanj, svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 1462/2, zv. „Banjevac“, oranica, površine 4.460 m2, upisana u z.k. ul. br. 1480, K.O. SP_Doboj, k.č. br. 1880/6, zv. „Krač“, livada, površine 3.523 m2 i k.č. br. 1880/7, zv. „Krač“, šuma, površine 1.800 m2, upisane u z.k. ul. br. 622, K.O. SP_Doboj, k.č. br. 1119, zv. „Njivica“, oranica, površine 3.080 m2, k.č. br. 1464, zv. „Podkrušnjača“, oranica, površine 2.960 m2 i k.č. br. 1465, zv. „Podkrušnjača“, njiva, površine 1.132 m2, upisane u z.k. ul. br. 1290, K.O. SP_Doboj, ukupne površine 16.955 m2.

744 2017

Džido Džulaga, sin Muje, iz Budoželja, uvakufio je za potrebe džemata Budoželje, Medžlis IZ Vareš, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 981, zv. „Vrh“, oranica/njiva 5. klase, površine 2.334 m2, upisana u p.l. br. 104, K.O. Budoželje.

743 2017

Sinanović Nurija, Smajl i Vahida, djeca Muje, iz Tešnja, uvakufili su pred dušu rahm. oca Muje, a za potrebe džemata Džemilić Planje, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1214/1, zv. „Njivica“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.638 m2, upisana u p.l. br. 816, K.O. Džemilić Planje.

742 2017

Muminović Kasim, sin Avde, iz Medakova, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Medakovo, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 675/4, zv. „Halilovka“, groblje/mezarje, površine 289 m2, upisana u p.l. br. 382, K.O. Medakovo.

741 2017

Plančić Nadira, Ahmo, Huso, Jasmin i Musto, iz Jablanice, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 483, zv. „Baščica“, groblje/mezarje, površine 793 m2, upisana u p.l. br. 371, K.O. Jablanica.

740 2017

Šošić Hiba, Mensura i Mevsud, iz Han Pijeska, uvakufili su za potrebe izgradnje mekteba sa pratećim objektima u Stoboranima u džematu Gođenje, Medžlis IZ Žepa, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 602, zv. „Viš Bašče“, njiva 6. klase, površine 2.370 m2, upisana u p.l. br. 682/0, K.O. Podžeplje 1.

739 2017

Ibrahimović Jakub, sin Ibrahima, iz Ježinca, uvakufio je za potrebe džemata Ježinac, Medžlis IZ Srebrenik, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 572/2, zv. „Čaire“, voćnjak 3. klase, površine 1.002 m2 i k.č. br. 724, zv. „Rotino Brdo“, voćnjak 2. klase, površine 655 m2, upisane u p.l. br. 151, K.O. Ćehaje.

738 2017

Moranjkić Safija, kći Šabana, iz Lukavca, uvakufila je za potrebe džemata Babice, Medžlis IZ Puračić, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1768, zv. „Bukvik“, šuma 4, površine 4.627 m2, upisana u pl/kku br. 1108, K.O. Babice.

737 2017

Sinanović Džemal, sin Šabana, iz Raduše, uvakufio je za potrebe proširenja dvorišta mekteba u Dolcu, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1874/2, zv. „Bašča“, oranica/njiva 5. klase, površine 154 m2, upisana u p.l. br. 2057, K.O. Raduša.

736 2017

Hadžić Safet, sin Ševala, iz Stipanjića, uvakufio je za potrebe džemata Stipanjići, Medžlis IZ Tomislavgrad, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1664, livada 3. klase, površine 1.222 m2, k.č. br. 1665, oranica/njiva 4. klase, površine 2.225 m2, k.č. br. 1720, oranica/njiva 6. klase, površine 2.931 m2, k.č. br. 1723, livada 3. klase, površine 490 m2 i livada 4. klase, površine 477 m2, k.č. br. 1724, oranica/njiva 4. klase, površine 2.902 m2 i oranica/njiva 3. klase, površine 2.250 m2, k.č. br. 1731, oranica/njiva 4. klase, površine 3.147 m2 i oranica/njiva 3. klase, površine 1.660 m2, k.č. br. 1732, livada 3. klase, površine 560 m2 i livada 4. klase, površine 337 m2, k.č. br. 1877, oranica/njiva 5. klase, površine 1.549 m2, k.č. br. 1878, oranica/njiva 6. klase, površine 349 m2, k.č. br. 1899, oranica/njiva 7. klase, površine 1.920 m2 i oranica/njiva 6. klase, površine 1.579 m2 i k.č. br. 1900, oranica/njiva 7. klase, površine 2.270 m2 i oranica/njiva 6. klase, površine 1.794 m2, ukupne površine 27.662 m2, upisane u p.l. br. 179, K.O. Stipanjići.

735 2017

Bećar Salih, sin Esada, iz Donjeg Vakufa, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Baricama, Medžlis IZ Donji Vakuf, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 742/6, zv. „Kamenita Luka“, njiva 5. klase, površine 250 m2, upisana u p.l. br. 14/02, K.O. Rasavci, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 1073/8, upisana u z.k. ul. br. 471, K.O. SP_Rasavci.

734 2017

Ćehić Kadir, sin Agana, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Jasenica, Medžlis IZ Gradačac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 753/4, zv. „Groblje“, groblje/mezarje, površine 70 m2 i k.č. br. 753/5, zv. „Bašča“, voćnjak 4. klase, površine 490 m2, upisane u p.l. br. 27, K.O. Jasenica.