Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
831 2018

Grgić Mehmed, sin Ibrahima, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio svojih zemljišnih parcela označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 463,5 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

830 2018

Grgić Muris, sin Ibrahima, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 463,5 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

829 2018

Begović Muharem, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

828 2018

Begović Kasim, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

827 2018

Grgić Muhamed, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

826 2018

Grgić Mesud, iz Rovina, uvakufio je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

825 2018

Ćesović Miraheta, iz Rovina, uvakufila je za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

824 2018

Avdić Jasmin i Sanela, iz Rovina, uvakufili su za potrebe džemata Rovine, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, dio zemljišnih parcela kupljenih od Grgić Mehmeda označenih kao k.č. br. 405/2, 406/2 i 407/2, u površini od 927 m2, upisane u p.l. br. 403/2 i 109/9, K.O. Rovine.

823 2018

Topalović Mehmedalija, sin Šerfe, iz Meremišlja, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Višegrad svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 438/2, zv. „Dub“, livada 7. klase, površine 80 m2, upisana u p.l. br. 148/1, K.O. Šip.

822 2018

Hodžić rođ. Pilav Mirzeta, kći Ibrahima, iz Piljužića, uvakufila je za potrebe mezarja džemata Miljanovci, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 511/2, zv. „Vinograd“, oranica/njiva 5. klase, površine 1.305 m2, upisana u p.l. br. 97, K.O. Miljanovci Gornji.

821 2018

Džematlije džemata Kraševo uvakufili su za potrebe proširenja mezarja u džematu Kraševo, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu kupljenu od Ogrić Rajifa označenu kao k.č. br. 559/3, zv. „Bašča“, oranica/njiva 5. klase, površine 1.012 m2, upisana u p.l. br. 322, K.O. Kraševo.

820 2018

Bošnjić Husejn, sin Bećira, iz Gnojnice, sa suprugom Nurom Bošnjić, uvakufio je za izgradnju mekteba u džematu Gnojnica, Medžlis IZ Puračić, suposjedovni i suvlasnički dio od 2/5 zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2413/4, zv. „Bara“, oranica/njiva 3. klase, površine 1.424 m2, upisana u p.l. br. 2523, K.O. Gnojnica.

819 2018

Sejdinović Husejn, sin Huse, iz Gnojnice, sa suprugom Hanom Sejdinović, uvakufio je za izgradnju mekteba u džematu Gnojnica, Medžlis IZ Puračić, suposjedovni i suvlasnički dio od 3/5 zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2413/4, zv. „Bara“, oranica/njiva 3. klase, površine 1.424 m2, upisana u p.l. br. 2523, K.O. Gnojnica.

818 2018

Oruč rođ. Hrvat Rasema, kći Mušana, iz Sarajeva, uvakufila je za potrebe džemata Švrakino selo, Medžlis IZ Sarajevo, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2644/1, zv. „Partizanska“, kuća i zgrada površine 64 m2 i dvorište površine 146 m2, K.O. Novo Sarajevo III, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 390/488, upisana u z.k. ul. br. 9124, K.O. SP_Dolac.

817 2018

Rizvo Asim, sin Murata, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe džemata Sudući u Ilijašu, Medžlis IZ Sarajevo, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 297/76, u naravi pašnjak, površine 13.540 m2 i k.č. br. 325, u naravi livada, površine 5.600 m2, upisane u z.k. ul. br. 417, K.O. SP_Sudići.

816 2018

Bošnjačka Islamska zajednica Gislaved u Švedskoj uvakufila je nekretnine pod nazivom Gulsippan 2, adresa Sorgardsvagen 3, 33 233, Gislaved, Švedska, i to zemljište površine 1.240 m2 i objekat sa prizemljem i spratom površine 600 m2, za vjerske potrebe Bošnjačke Islamske zajednice Gislaved, koje će nositi naziv Vakuf Bošnjačke Islamske zajednice Gislaved.

815 2018

Imširović Halid, sin Himze, iz Brčkog, uvakufio je za potrebe džamije Rijeke, Medžlis IZ Brčko, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 4359/1, zv. „Kostića“, njiva 2. klase, površine 8.226 m2, upisana u z.k. ul. br. 921, K.O. Brčko 4.

814 2018

Osmani Sabedin, sin Selima, iz Brčkog, uvakufio je za potrebe džamije Suljagić Sokak, Medžlis IZ Brčko, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2863, zv. „Okućnica“, dvorište u površini od 490 m2, stambena zgrada 1 u površini od 191 m2, pomoćna zgrada 2 u površini od 30 m2, pomoćna zgrada 3 u površini od 24 m2, gradilište 4 u površini od 74 m2, upisane u popisnom listu br. 2465, K.O. Brčko 4.

813 2018

Bekrić Ismet, sin Ahmeta, iz Đulića, uvakufio je za potrebe izgradnje šehidskog obilježja „Bijeli potok“, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1250, zv. „Luka“, njiva 2. klase, površine 682 m2, upisana u p.l. br. 619/6, K.O. Petkovci.

812 2018

Muminović Haso, sin Avde, iz Donjih Križevića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Križevići, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3607, zv. „Repišta“, njiva 7. klase, površine 3.060 m2, upisana u p.l. br. 645/0, K.O. Križevići.

811 2018

Sultanović Jusuf, sin Nurke, iz Sultanovića, uvakufio je za potrebe džamije Sultanovići, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2394, zv. „Kućište“, kuća i zgrada, površine 75 m2, upisana u p.l. br. 1519/1, K.O. Zvornik.

810 2018

Pijalović rođ. Resić Fatima, iz Sarajeva, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Rudo nekretnine kupljene od Bajramović Zibe i Šiljak Azemine označene kao k.č. br. 402, stambena zgrada površine 40 m2, stambena zgrada površine 10 m2 i dvorište površine 448 m2, upisane u list nepokretnosti br. 102/1, K.O. Rudo Grad.

809 2018

Siručić Begajeta, kći Behaije, iz Živinica, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Abdulići, Medžlis IZ Bratunac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 376/4, zv. „Lepokić“, njiva 2. klase površine 550 m2 i njiva 3. klase površine 560 m2, te k.č. br. 383/3, zv. „Pjeskuša“, njiva 2. klase, površine 700 m2, upisane u p.l. br. 185/1, K.O. Abdulići.

808 2018

Konaković Edin, sin Asima, iz Parževića, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Rogatica svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3118, zv. „Brdo“, livada 6. klase, površine 3.232 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 610/0, K.O. Čavarine, Općina Sokolac.

807 2018

Hodžić Nusret, sin Nurije, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Međiđa Gornja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1810, zv. „Bašča“, voćnjak 4. klase, površine 2.893 m2, upisana u pl/kku br. 927, K.O. Gornja Međiđa.

806 2018

Hasić rođ. Husarić Nura, kći Ragiba, iz Tuzle, uvakufila je za potrebe džemata Behrami, Medžlis IZ Srebrenik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1060/4, zv. „Stožina“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.158 m2, upisana u p.l. br. 1020, K.O. Uroža i 1/8 dijela zemljišne parcele označene kao. k.č. br. 1060/5, zv. „Stožina“, prilazni put, površine 1.089 m2, upisana u p.l. br. 1022, K.O. Uroža.

805 2018

Ikanović Ahmed, Muhamed i Fatima, djeca Mehmeda, uvakufili su za potrebe proširenja harema Azizija džamije u Bosanskoj Kostajnici, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 665, zv. „Okućnica“, kućište, površine 142 m2 i dvorište, površine 122 m2, te k.č. br. 668/3, zv. „Bašta“, njiva 1. klase, površine 338 m2, upisane u p.l. br. 179/1, K.O. Kostajnica.

804 2018

Bijelić Adem, sin Redžepa, iz Vučkovaca, uvakufio je za potrebe džemata Vučkovci Gornji, Medžlis IZ Gradačac, ½ pripadajućeg dijela zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1033, zv. „Travnjak“, šuma 4. klase, površine 7.013,5 m2, upisana u p.l. br. 541/01, K.O. Avramovina.

803 2018

Bojić Nezir, sin Ibrahima, iz Tulovića, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Tulovići-Brigići, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1117/2, zv. „Plac“, ostalo nepolodno zemljište, površine 40 m2 i k.č. br. 1117/3, zv. „Kućište“, voćnjak 3. klase, površine 146 m2, upisana u z.k. ul. br. 81, K.O. Tulovići.

802 2017

Mujkanović Saim i Ahmetović Admir, iz Sarajeva, uvakufili su za potrebe džemata Osijek, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 999/57, šuma Gaj, površine 714 m2, upisana u z.k. ul. br. 10615, K.O. SP_Donji Butmir, sa izgrađenim objektom mesdžida.

801 2017

Osman ef. Šehović, sin Mehe, iz Gornjih Živinica, uvakufio je za potrebe izgradnje mekteba u džematu Gornje Živinice, Medžlis IZ Živinice, svoju zemljišnu parcelu označene kao k.č. br. 1062/10, zv. „Viškućnica“, oranica/njiva 6. klase, površine 538 m2, upisana u z.k. ul. br. 3030, K.O. Gornje Živinice.

800 2017

Goran Jasmin, sin Hariza, iz Turbeta, uvakufio je za potrebe izgradnje mesdžida u džematu Turbe, Medžlis IZ Travnik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 419, zv. „Brećuljak“, pašnjak 4. klase, površine 1.278 m2 i k.č. br. 420, zv. „Brećuljak“, šuma 4. klase, površine 2.998 m2, upisane u p.l. br. 702, K.O. Varošluk.

799 2017

Mandžuka Hasija, kći Fehima, iz Biljevine, uvakufila je za potrebe džemata Biljevina, Medžlis IZ Žepče, zemljišnu parcelu koju je kupila od Efendić Mirsada, označenu kao k.č. br. 1607/1, zv. „Livada“, oranica/njiva 2. klase, površine 2.170 m2, upisana u p.l. br. 2100, K.O. Željezno Polje.

798 2017

Jahić Sabrija, sin Ibrišima, iz Lugova, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u džematu Lugovi, Medžlis IZ Busovača, dio svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 3547/3, zv. „Lajzovići rijeka“, oranica 5. klase, u površini od 1.000 m2, upisana u p.l. br. 393/05, K.O. Lugovi.

797 2017

Karić Saliha, kći Mehe, iz Maoče, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Maoča Stara, Medžlis IZ Brčko, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2738/3, zv. „Bijela stijena“, njiva 7. klase, površine 3.855 m2, upisana u p.l. br. 853, K.O. Maoča.

796 2017

Hurtić Ramiz, sin Šabana, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Grapska, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 22/1, zv. „Sredelj“, njiva 4. klase, površine 3.898 m2 i k.č. br. 22/3, zv. „Sredelj“, rijeka 0. klase, površine 1.196 m2, upisana u p.l. br. 128/3, K.O. Kostajnica.
Smajlović Šerif, sin Hasana, iz Tešnja, uvakufio je za potrebe džamije u Glumini, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2266/1, zv. „Gromila“, njiva 5. klase, površine 5.205 m2, upisana u p.l. br. 431/2, K.O. Glumina.

795 2017

Čizmić Malik, sin Abida, iz Kaknja, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Obre, Medžlis IZ Kakanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1692/2, zv. „Viš džamije“, oranica/njiva 6. klase, površine 890 m2, upisana u z.k. ul. br. 384, K.O. Čatići.

794 2017

Saletović Isma, kći Fehrata, iz Viteza, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Seona, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2602, zv. „Dolovi“, njiva 6. klase, površine 1.116 m2 i njiva 7. klase, površine 2.283 m2, upisana u z.k. ul. br. 751, K.O. Seona.

793 2017

Varka Mustafa, sin Ibrahima, iz Ragale, uvakufio je za potrebe džemata Ragale, Medžlis IZ Fojnica, svoje nekretnine:
- stan br. 3, drugi sprat, površine 53 m2, koji čini poseban dio stambeno-poslovnog objekta VI-lamela B, parcela br. 918/8 E 19, upisana u z.k. ul. br. 12583, K.O. SP_Dolac, Općina Novi Grad Sarajevo, te parking mjesto, površine 23 m2, koje čini poseban dio stambeno-poslovnog objekta Garaža u suterenu, garažni parking prostor VI-B-8, parcela br. 918/8 E 8, upisana u z.k. ul. br. 12572, K.O. SP_Dolac,
- k.č. br. 3090/1, zv. „Vrto“, stambena zgrada, površine 91 m2, pomoćna zgrada, površine 72 m2, dvorište, površine 500 m2, pašnjak 3. klase, površine 450 m2 i voćnjak 4. klase, površine 57 m2, te k.č. br. 3090/2, zv. „Vrto“, voćnjak 4. klase, površine 258 m2, upisane u k.k. ul. br. 619, K.O. Prokos, Općina Fojnica.

792 2017

Pajt Abid, sin Avde, iz Vareša, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Budoželje, Medžlis IZ Vareš, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 224/2, zv. „Uz greblje“, livada 2. klase, površine 680 m2, upisana u pl/kku br. 360, K.O. Budoželje.

791 2017

Firma „MM United“ d.o.o. Sarajevo, uvakufila je za potrebe izgradnje džamije u naselju Popovići na području Općine Ilijaš, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1370/3, zv. „Mali vrto“, voćnjak 4. klase, površine 240 m2, upisana u pl/kku br. 3131, K.O. Podgora 1, te upisana u z.k. ul. br. 495.

790 2017

Deronja Fikret, sin Halila, iz Zenice, uvakufio je za potrebe izgradnje nove džamije u džematu Pepelari, Medžlis IZ Zenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 374/2, zv. „Natkuća“, livada 3. klase, površine 289 m2 i k.č. br. 374/3, zv. „Natkuća“, livada 4. klase, površine 113 m2 upisana u p.l. br. 47, K.O. Pepelari.

789 2017

Hamzić Sadik, sin Muharema, iz Dubrava, uvakufio je za potrebe džemata Dubrave I, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1114, zv. „Ušljivača“, njiva 3. klase, površine 1.302 m2, upisana u p.l. br. 218/0, K.O. Dubrave.

788 2017

Kosovac Kadira, kći Hasana, iz Odžaka, uvakufila je za potrebe džemata Krčevina, Medžlis IZ Gradačac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1286/2, zv. „Petaševac“, voćnjak 2. klase, površine 573 m2, k.č. br. 1288/5, zv. „Petaševac“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.851 m2, k.č. br. 1288/6, zv. „Petaševac“, livada 1. klase, površine 2.571 m2, upisane u p.l. br. 1185, K.O. Mionica I.

787 2017

Alić Šemsa, kći Ramiza, iz Čoba, uvakufila je za potrebe džemata Čobe, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 19, zv. „Vinograd“, oranica/njiva 7. klase, površine 2.758 m2, upisana u p.l. br. 357, K.O. Čobe.

786 2017

Mušinović Salih, sin Sulejmana, iz Jablanice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Maglaj, suposjedovni i suvlasnički dio od ½ zemljišne parcele označene kao k.č. br. 579/39, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 944 m2, k.č. br. 579/40, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 22 m2 i k.č. br. 579/53, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 24 m2, upisane u p.l. br. 875, K.O. Jablanica.

785 2017

Salkić Himzo, sin Huseina, iz Jablanice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Maglaj, suposjedovni i suvlasnički dio od ½ zemljišne parcele označene kao k.č. br. 579/39, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 944 m2, k.č. br. 579/40, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 22 m2 i k.č. br. 579/53, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 24 m2, upisane u p.l. br. 875, K.O. Jablanica.

784 2017

Islamska zajednica Bošnjaka kantona Argau u Švicarskoj uvakufila je nekretnine označene kao zgrada GB Oberenfelden broj 206, plan 81, parcela broj 889, u površini od 1.494 m2, zemljište GB Unterentfelden broj 163, plan 9, parcela broj 309, u površini od 794 m2 i GB Unterentfelden broj 1403, plan 9, parcela 976, u površini od 671 m2, kao Vakuf Islamske zajednice Bošnjaka Aargau, koji će se koristiti kao džamija i Islamski centar.

783 2017

Moussa Fattah, iz Sarajeva uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u naselju Osijek, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1132/6, livada, površine 1.500 m2, upisana u z.k. ul. br. 10639, K.O. SP_Donji Butmir, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 165/4, zv. „Skladi“, livada 3. klase, površine 1.500 m2, upisana u pl/kku 2211, K.O. Osijek.

782 2017

Džemat Kevser u gradu Tulln, Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije nekretnine označene kao 3911/1, objekat površine 95 m2 i zemljišna parcela površine 1.207 m2, upisane u ulošku br. 1973, KO 20189 Tulln, Republika Austrija.