Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
901 2018

Džanić Behija, kći Rame, iz Suhog Polja, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Suho Polje, Medžlis IZ Doboj, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 594/1, zv. „Potkućnica“, stambeni objekat, površine 68 m2, k.č. br. 594/2, zv. „Potkućnica“, pomoćna zgrada, površine 32 m2, k.č. br. 594, zv. „Potkućnica“, dvorište, površine 296 m2 i k.č. br. 595, zv. „Potkućnica, njiva 3. klase, površine 301 m2, upisane u listu nepokretnosti br. 253/1, K.O. Suho Polje.

900 2018

Džematlije džemata Tinja, uvakufili su za potrebe izgradnje mesdžida u mjestu Brezje u džematu Tinja, Medžlis IZ Srebrenik, zemljišnu parcelu kupljenu od firme „Majevica“ d.d. Srebrenik označenu kao k.č. br. 2532/55, zv. „Luke“, oranica/njiva 5. klase, površine 509 m2, upisana u p.l. br. 196, K.O. Tinja.

899 2018

Džematlije džemata Tinja, uvakufili su za potrebe izgradnje islamskog centra u Tinji, Medžlis IZ Srebrenik, zemljišnu parcelu kupljenu od Općine Srebrenik označenu kao k.č. br. 222/2, zv. „Luke“, oranica/njiva 3. klase, površine 1.328 m2, upisana u p.l. br. 192, K.O. Tinja.

898 2018

Mujčinović Almir, iz Čelića, uvakufio je za potrebe džemata Džihani, Medžlis IZ Čelić, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 649, zv. „Dvorište“, dvorište površine 181 m2, stambena zgrada 1 površine 58 m2, pomoćna zgrada br. 12 površine 17 m2, pomoćna zgrada br. 13 površine 9 m2, pomoćna zgrada br. 14 površine 15 m2, pomoćna zgrada br. 15 površine 20 m2, upisana u z.k. ul. br. 2291, K.O. Čelić.

897 2018

Jašarević Fuad, sin Mustafe, iz Vogošće, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u Ustiprači, Medžlis IZ Goražde, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2168/2, zv. „Počivala“, voćnjak 3. klase, površine 289 m2, upisana u p.l. br. 346/2, K.O. Ustiprača.

896 2018

Džematlije džemata Mehurići, uvakufili su za potrebe izgradnje mesdžida i otvaranja mezarja u naselju Lager u džematu Mehurići, Medžlis IZ Travnik, zemljišnu parcelu koju su kupili od Ribo Nedžiba označenu kao k.č. br. 1236/1, 1238 i 1594, zv. „Luka“, ukupne površine 4.403 m2, upisane u p.l. br. 683, K.O. Jezerci.

895 2018

Liko Admir i Liko Habib, djeca Juse, iz Goražda, uvakufili su za potrebe proširenja mezarja u mjestu Žigovi u džematu Zavodišta, Medžlis IZ Goražde, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 3305/2, zv. „Viš džamija“, livada 6. klase, površine 141 m2, upisana u p.l. br. 147, K.O. Novakovići.

894 2018

Memišević Mersudin i Meholjić rođ. Memišević Amra, djeca Mevludina, iz Tuzle, uvakufili su za potrebe izgradnje mesdžida i osnivanja mezarja u naselju Motovo u džematu Donji Križevići, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1301, zv. „Motovo Gornje“, voćnjak 4. klase, površine 955 m2 i k.č. br. 1303, zv. „Motovo Gornje“, voćnjak 4. klase, površine 969 m2, upisane u p.l. br. 1352/2, K.O. Križevići.

893 2018

Gerin Halil, Gerin Murat, Gerin Zijo i Vuk Fikreta, djeca Ibre, iz Gornje Duboke, uvakufili su za potrebe izgradnje džamije u mjestu Gornja Duboka, Medžlis IZ Stolac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 680/1, zv. „Podvornica“, pašnjak 1. klase, površine 770 m2, upisana u p.l. br. 5 i zk. ul. br. 325, K.O. Burmazi.

892 2018

Mujan Ibrahim, sin Alije, iz Konjica, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Bjelimići, Medžlis IZ Konjic, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 157/2, zv. „Križevina Donja“, livada 4. klase, površine 617 m2, upisana u pl/kku br. 160, K.O. Odžaci.

891 2018

Slabić rođ. Krdžalić Ismeta, kći Hamida, iz Odžaka, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Kolibe Gornje, Medžlis IZ Bosanski Brod, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 214, zv. „Bara“, njiva 6. klase, površine 3.450 m2 i k.č. br. 215/2, zv. „Bara“, livada 4. klase, površine 2.961 m2, upisane u p.l. br. 113/0, K.O. Kolibe Gornje.

890 2018

Zahirović rođ. Emkić Hanka, kći Safera, iz Dubokog Potoka, uvakufila je za potrebe džemata Duboki Potok, Medžlis IZ Srebrenik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 78/1, zv. „Polje“, šuma 3. klase, površine 819 m2, upisana u p.l. br. 530, K.O. Bjelave.

889 2018

Delić Ekrem, sin Hasiba, iz Pribave, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Pribava, Medžlis IZ Gračanica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 511, zv. „Luka“, oranica/njiva 4. klase, površine 2.943 m2, upisana u z.k. ul. br. 834, K.O. Donja Lohinja-Pribava.

888 2018

Velić Bajro, sin Mehmeda, iz Velike Kladuše, uvakufio je za potrebe džemata Vejinac, Medžlis IZ Velika Kladuša, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1199/2, zv. „Brdo Vejinac“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.360 m2, kao i ½ k.č. br. 1199/3, zv. „Brdo Vejinac“, prilazni put, površine 153 m2, upisana u p.l. br. 557, K.O. Todorovo.

887 2018

Džemat Škorići, uvakufili su za potrebe pristupnog puta džamiji u džematu Škorići, Medžlis IZ Gradačac, zemljišnu parcelu kupljenu od Općine Gradačac označenu kao k.č. br. 3748/2, zv. „Gradačac Sibovac“, nekategorisni put, površine 113 m2, upisana u p.l. br. 350, K.O. Gradačac I.

886 2018

Salihović rođ. Ikanović Azra, kći Fadila, iz Seone, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Seona, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2574, zv. „Do“, njiva 7. klase, površine 2.483 m2 i šuma 3. klase, površine 773 m2, upisana u z.k. ul. br. 295, K.O. Lozna.

885 2018

Džematlije džemata Seona, uvakufili su za potrebe proširenja mezarja Bećirovići u džematu Seona, Medžlis IZ Srebrenik, zemljišne parcele kupljene od porodice Vasiljević označene kao k.č. br. 1615/1, zv. „Ravan“, voćnjak 3. klase, površine 350 m2, k.č. br. 1615/2, zv. „Ravan“, groblje/mezarje, površine 518 m2 i k.č. br. 1616, zv. „Ravan“, oranica/njiva 5. klase, površine 8.422 m2, upisane u p.l. br. 1275, K.O. Seona.

884 2018

Isa Ahmed El-Buluši i njegova supruga Amina Kerem Muhammed Husein, uvakufili su za potrebe izgradnje džamije u naselju Karalinka, Medžlis IZ Bugojno, zemljišnu parcelu kupljenu od porodice Topić označenu kao k.č. br. 9/1, zv. „Otave“, oranica/njiva 3. klase, površine 675 m2, upisana u pl/kku br. 1162, K.O. Čipuljić.

883 2018

Salim Sultan Ubejd Ezzahiri, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije i imamske kuće u naselju Vučipolje, Medžlis IZ Bugojno, zemljišnu parcelu kupljenu od Elkaz Lucaza označenu kao k.č. br. 416/2, zv. „Ravna“, livada 4. klase, površine 2.261 m2, upisana u pl/kku br. 1563, K.O. Kandija.

882 2018

Mataradžija Tarik, iz Bugojna, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Sultanovićima, Medžlis IZ Bugojno, zemljišnu parcelu koju je kupio od Trako Nijaza označenu kao k.č. br. 289/1, zv. „Topole“, zemljište uz privrednu zgradu, površine 1.111 m2, upisana u pl/kku br. 1366, K.O. Vesela.

881 2018

Velagić Juso, iz Bugojna, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Karadžama, Medžlis IZ Bugojno, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 627/4, zv. „Krivača“, oranica/njiva 4. klase, površine 785 m2, upisana u pl/kku br. 1504, K.O. Poriče.

880 2018

Kadunić Nedžad, sin Abdulaha, iz Bugojna, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Kula, Medžlis IZ Bugojno, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 927/3, zv. „Vaganj“, oranica/njiva 3 i 4. klase, površine 286 m2, upisana u p.l. br. 157, K.O. Bristovi.

879 2018

Hadžiahmetović Jusuf, iz Visokog, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Višegrad svoje zemljišne nekretnine označene kao k.č. br. 589, zv. „Gudura“, šuma 6. klase, površine 2.171 m2, k.č. br. 590, zv. „Gudura“, šuma 5. klase, površine 1.114 m2, k.č. br. 591, zv. „Gudura“, livada 5. klase, površine 13.484 m2 i livada 6. klase, površine 1.187 m2, k.č. br. 3734, zv. „Krčevine“, pašnjak 3. klase, površine 1.641 m2 i k.č. br. 3735, zv. „Krčevine“, pašnjak 3. klase, površine 11.382 m2, ukupne površine 30.979 m2, upisane u p.l. br. 90/2, K.O. Višegrad 2.

878 2018

Velagić Ismet, sin Juse, iz Bugojna, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Karadže, Medžlis IZ Bugojno, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 602/1, zv. „Samar“, oranica/njiva 6. klase, površine 4.657 m2, sa dijelom 1/1 i k.č. br. 602/2, zv. „Samar“, prilazni put, površine 205 m2, sa dijelom ½, upisane u p.l. br. 681, K.O. Poriče.

877 2018

Musić Ahmo, sin Rame, iz Žeravice, uvakufio je za potrebe džemata Obradovac-Žeravica, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 277, zv. „Lipovača“, njiva 6. klase, površine 6.476 m2 i k.č. br. 278, zv. „Lipovača“, njiva 6. klase, površine 4.336 m2, upisane u p.l. br. 339/0, K.O. Žeravica.

876 2018

Bitić Husejn, sin Mehmeda, iz Jajca, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Gornja Mahala, Medžlis IZ Fojnica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 647, zv. „Bašta“, voćnjak 4. klase, površine 1.788 m2, upisana u pl/kku br. 220, K.O. Fojnica.

875 2018

Mujan Ibrahim, sin Alije, iz Odžaka, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Bjelimići, Medžlis IZ Konjic, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 157/2, zv. „Križevina Donja“, livada 4. klase, površine 617 m2, upisana u pl/kku br. 160, K.O. Odžaci.

874 2018

Hasičić Hata, kći Hasana, iz Zelinje Donje, uvakufila je za potrebe džemata Zelinja Donja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1736/1, zv. „Brezova ravan“, pašnjak 3. klase, površine 4.470 m2, upisana u p.l. br. 1233, K.O. Zelinja Donja.

873 2018

Ibrahimkadić Mirzet, sin Zijada, iz Tešanjke, uvakufio je za potrebe džemata Tešanjka, Medžlis IZ Tešanj, dio svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 188/1, zv. „Polje“, oranica/njiva 2. klase, u površini od 736 m2, upisana u p.l. br. 490, K.O. Tešanjka.

872 2018

Kapo Bahreta, kći Age, iz Travnika, uvakufila je za potrebe džemata Kramer Selo, Medžlis IZ Rogatica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1538, zv. „Mujin Čair“, šuma 4. klase, površine 537 m2 i livada 6. klase, površine 946 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 230/1, K.O. Kramer Selo.

871 2018

Delija Elvedin, Delija Muhidin i Ramović Edina, djeca Halila, iz Sarajeva, uvakufili su za potrebe Medžlisa IZ Rogatica svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 353, zv. „Ptičijak“, voćnjak 2. klase, površine 1.029 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 533/1, K.O. Rogatica 2.

870 2018

Čamdžija Senad, sin Sulejmana, iz Hadžića, uvakufio je za potrebe džemata Kukavice, Medžlis IZ Rogatica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 759/2, zv. „Paretak“, livada 3. klase, površine 309 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 77/0, K.O. Kukavice 1.

869 2018

Mašić Elvir i Mujčin rođ. Mašić Mersija, djeca Galiba, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Kolibe Gornje, Medžlis IZ Bosanski Brod, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 240/1, zv. „Matinjanka“, njiva 5. klase, površine 4.064 m2, upisana u p.l. br. 63, K.O. Kolibe Gornje.

868 2018

Dautović Hava, kći Mujkana, iz Tuzle, uvakufila je za potrebe Hajrija džamije u Vlasenici, Medžlis IZ Vlasenica, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 830, kuća i zgrada površine 111 m2 i dvorište površine 188, upisane u p.l. br. 128/1, K.O. Vlasenica 1, po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara k.č. br. 2/22, 2/89, 2/119 i 2/122, K.O. SP_Vlasenica.

867 2018

Dedukić Mirsad, sin Sejfe, iz Trepča, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Trepče, Medžlisa IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1253/2, zv. „Smreče“, groblje/mezarje, površine 111 m2, upisana u p.l. br. 776, K.O. Trepče.

866 2018

Sinanović Šefik, sin Ramiza, iz Sanskog Mosta, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Travnik svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 262/16, zv. „Plana“, livada 5. klase, površine 1.040 m2, upisana u p.l. br. 1378, K.O. Šišava.

865 2018

Suljagić Hatidža, kći Adema, iz Gračanice, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Doborovci, Medžlis IZ Gračanica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 656, zv. „Njiva“, šuma 4. klase, površine 1.835 m2 i k.č. br. 658/2, zv. „Njiva“, oranica/njiva 7. klase, površine 6.034 m2, upisane u p.l. br. 915, K.O. Doborovci.

864 2018

Fetić Ramiz, iz Ševarlija, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Ševarlije-Potočani, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 44/2, zv. „Ada“, njiva 5. klase, površine 1.569 m2, upisana u p.l. br. 1192, K.O. Pridjel.

863 2018

Huskić Ibrahim, sin Mustafe, iz Ribnice, uvakufio je za potrebe izgradnje mesdžida u Gornjoj Gosovici u džematu Ribnica, Medžlis IZ Zavidovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1188/3, zv. „Bašča“, oranica/njiva 6. klase, površine 247 m2, upisana u p.l. br. 56, K.O. Gosovica.

862 2018

Biković rođ. Kuduzović Džemila i Biković Smajl, iz Lukavca, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Lukavac-Grad, Medžlis IZ Puračić, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1456, zv. „Njiva“, oranica/njiva 5. klase, površine 4.002 i oranica/njiva 6. klase, površine 2.771 m2, te k.č. br. 1457, zv. „Njiva“, livada 4. klase, površine 1.064 m2, upisane p.l. br. 1264, K.O. Huskići.

861 2018

Alagić Hakija, Šerif, Raifa i Paša, iz Travnika, uvakufili su za potrebe Muftijstva travničkog svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 299, zv. „Alibegova strana“, šuma 6. klase, površine 202 m2 i k.č. br. 300, zv. „Alibegova strana“, oranica/njiva 6. klase, površine 8.847 m2, upisane u p.l. br. 30, K.O. Travnik, kao i pravo trajne služnosti prilaznog puta na parcelama označenim kao k.č. br. 295/2, zv. „Šupljike“, prilazni put, površine 84 m2 i k.č. br. 296/8, zv. „Šupljike“, prilazni put, površine 927 m2.

860 2018

Horozović Agan, sin Avde, iz Koraja, uvakufio je za potrebe džemata Kovačevići-Koraj, Medžlis IZ Čelić, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 623/1, zv. „Hudikovac“, njiva 7. klase, površine 27.080 m2, upisana u p.l. br. 360/0, K.O. Koraj te upisana u z.k. ul. br. 1557, K.O. Koraj.

859 2018

Hočkić Enisa, kći Rasima, iz Donjeg Vakufa, uvakufila je za potrebe džemata hadži Jusufove džamije u Donjem Vakufu, Medžlis IZ Donji Vakuf, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2775/4, zv. „Strana“, oranica/njiva 5. klase, površine 503 m2, upisana u p.l. br. 2648, K.O. Donji Vakuf I.

858 2018

Hamidović Emira, kći Mešana, iz Tuzle, uvakufila je za potrebe džemata Vukovije Gornje, Medžlis IZ Kalesija, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 877, zv. „Ibrah njiva“, oranica/njiva 6. klase, površine 1.380 m2 i šuma 3. klase, površine 580 m2, upisane u p.l. br. 2142, K.O. Vukovije, te dio od 1/6 k.č. br. 878, zv. „Ibrah njiva“, prilazni put, površine 735 m2, upisana u p.l. br. 368, K.O. Vukovije.

857 2018

Hamidović Rasim, sin Mešana, iz Tuzle, uvakufio je za potrebe džemata Vukovije Gornje, Medžlis IZ Kalesija, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 879, zv. „Ibrah njiva“, oranica/njiva 6. klase, površine 9.047 m2 i šuma 3. klase, površine 756 m2, upisane u p.l. br. 365, K.O. Vukovije, dio od 5/6 k.č. br. 878, zv. „Ibrah njive“, prilazni put, površine 735 m2, upisana u p.l. br. 368, K.O. Vukovije, te dio od 1/6 k.č. br. 886/4, zv. „Ibrah njive“, oranica/njiva 6. klase, površine 533 m2, upisana u p.l. br. 3476, K.O. Vukovije.

856 2018

Arnaut Suljo, sin Šabana, iz Glumine, uvakufio je u korist Medžlisa IZ Kalesija svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2069/1, zv. „Pusto Polje“, oranica/njiva 4. klase, površine 949 m2 i k.č. br. 2070/3, zv. „Pusto Polje“, šuma 5. klase, površine 551 m2, upisane u p.l. br. 765, K.O. Dubnica, te dio od 1/6 k.č. br. 2069/4, zv. „Pusto Polje“, prilazni put, površine 418 m2, upisana u p.l. br. 9320, K.O. Dubnica.

855 2018

Bukvar Salkan, sin Salke, iz Rainaca Gornjih, uvakufio je za potrebe mekteba u mjestu Bukvari, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1930, zv. „Bašča“, voćnjak 3. klase, površine 1.005 m2, upisana u p.l. br. 183, K.O. Lipovice.

854 2018

Salkić Mujo, sin Ibre, iz Rainaca, uvakufio je za potrebe džemata Rainci Donji, Medžlis IZ Kalesija, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 6, zv. „Čifluk“, livada 1. klase, površine 6.983 m2, upisana u p.l. br. 486, K.O. Gojčin.

853 2018

Ferizović Husein, sin Huse, iz Rainaca, uvakufio je za potrebe džemata Rainci Donji, Medžlis IZ Kalesija, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 2301, zv. „Lug“, livada 3. klase, površine 4.118 m2 i k.č. br. 2302/2, zv. „Lug“, prilazni put, površine 76 m, upisane u p.l. br. 268, K.O. Rainci Donji.

852 2018

Fazlić Mustafa, sin Hamze, iz Hrasnog, uvakufio je za potrebe džemata Hrasno Donje, Medžlis IZ Kalesija, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2680, zv. „Voćnjak“, kuća i zgrada, površine 83 m2, dvorište, površine 500 m2 i voćnjak 4. klase, površine 3.960 m2, upisana u p.l. br. 149, K.O. Hrasno.