Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
801 2017

Osman ef. Šehović, sin Mehe, iz Gornjih Živinica, uvakufio je za potrebe izgradnje mekteba u džematu Gornje Živinice, Medžlis IZ Živinice, svoju zemljišnu parcelu označene kao k.č. br. 1062/10, zv. „Viškućnica“, oranica/njiva 6. klase, površine 538 m2, upisana u z.k. ul. br. 3030, K.O. Gornje Živinice.

800 2017

Goran Jasmin, sin Hariza, iz Turbeta, uvakufio je za potrebe izgradnje mesdžida u džematu Turbe, Medžlis IZ Travnik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 419, zv. „Brećuljak“, pašnjak 4. klase, površine 1.278 m2 i k.č. br. 420, zv. „Brećuljak“, šuma 4. klase, površine 2.998 m2, upisane u p.l. br. 702, K.O. Varošluk.

799 2017

Mandžuka Hasija, kći Fehima, iz Biljevine, uvakufila je za potrebe džemata Biljevina, Medžlis IZ Žepče, zemljišnu parcelu koju je kupila od Efendić Mirsada, označenu kao k.č. br. 1607/1, zv. „Livada“, oranica/njiva 2. klase, površine 2.170 m2, upisana u p.l. br. 2100, K.O. Željezno Polje.

798 2017

Jahić Sabrija, sin Ibrišima, iz Lugova, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u džematu Lugovi, Medžlis IZ Busovača, dio svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 3547/3, zv. „Lajzovići rijeka“, oranica 5. klase, u površini od 1.000 m2, upisana u p.l. br. 393/05, K.O. Lugovi.

797 2017

Karić Saliha, kći Mehe, iz Maoče, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Maoča Stara, Medžlis IZ Brčko, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2738/3, zv. „Bijela stijena“, njiva 7. klase, površine 3.855 m2, upisana u p.l. br. 853, K.O. Maoča.

796 2017

Hurtić Ramiz, sin Šabana, iz Sarajeva, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Grapska, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 22/1, zv. „Sredelj“, njiva 4. klase, površine 3.898 m2 i k.č. br. 22/3, zv. „Sredelj“, rijeka 0. klase, površine 1.196 m2, upisana u p.l. br. 128/3, K.O. Kostajnica.
Smajlović Šerif, sin Hasana, iz Tešnja, uvakufio je za potrebe džamije u Glumini, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2266/1, zv. „Gromila“, njiva 5. klase, površine 5.205 m2, upisana u p.l. br. 431/2, K.O. Glumina.

795 2017

Čizmić Malik, sin Abida, iz Kaknja, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Obre, Medžlis IZ Kakanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1692/2, zv. „Viš džamije“, oranica/njiva 6. klase, površine 890 m2, upisana u z.k. ul. br. 384, K.O. Čatići.

794 2017

Saletović Isma, kći Fehrata, iz Viteza, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Seona, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2602, zv. „Dolovi“, njiva 6. klase, površine 1.116 m2 i njiva 7. klase, površine 2.283 m2, upisana u z.k. ul. br. 751, K.O. Seona.

793 2017

Varka Mustafa, sin Ibrahima, iz Ragale, uvakufio je za potrebe džemata Ragale, Medžlis IZ Fojnica, svoje nekretnine:
- stan br. 3, drugi sprat, površine 53 m2, koji čini poseban dio stambeno-poslovnog objekta VI-lamela B, parcela br. 918/8 E 19, upisana u z.k. ul. br. 12583, K.O. SP_Dolac, Općina Novi Grad Sarajevo, te parking mjesto, površine 23 m2, koje čini poseban dio stambeno-poslovnog objekta Garaža u suterenu, garažni parking prostor VI-B-8, parcela br. 918/8 E 8, upisana u z.k. ul. br. 12572, K.O. SP_Dolac,
- k.č. br. 3090/1, zv. „Vrto“, stambena zgrada, površine 91 m2, pomoćna zgrada, površine 72 m2, dvorište, površine 500 m2, pašnjak 3. klase, površine 450 m2 i voćnjak 4. klase, površine 57 m2, te k.č. br. 3090/2, zv. „Vrto“, voćnjak 4. klase, površine 258 m2, upisane u k.k. ul. br. 619, K.O. Prokos, Općina Fojnica.

792 2017

Pajt Abid, sin Avde, iz Vareša, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Budoželje, Medžlis IZ Vareš, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 224/2, zv. „Uz greblje“, livada 2. klase, površine 680 m2, upisana u pl/kku br. 360, K.O. Budoželje.

791 2017

Firma „MM United“ d.o.o. Sarajevo, uvakufila je za potrebe izgradnje džamije u naselju Popovići na području Općine Ilijaš, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1370/3, zv. „Mali vrto“, voćnjak 4. klase, površine 240 m2, upisana u pl/kku br. 3131, K.O. Podgora 1, te upisana u z.k. ul. br. 495.

790 2017

Deronja Fikret, sin Halila, iz Zenice, uvakufio je za potrebe izgradnje nove džamije u džematu Pepelari, Medžlis IZ Zenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 374/2, zv. „Natkuća“, livada 3. klase, površine 289 m2 i k.č. br. 374/3, zv. „Natkuća“, livada 4. klase, površine 113 m2 upisana u p.l. br. 47, K.O. Pepelari.

789 2017

Hamzić Sadik, sin Muharema, iz Dubrava, uvakufio je za potrebe džemata Dubrave I, Medžlis IZ Bosanska Gradiška, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1114, zv. „Ušljivača“, njiva 3. klase, površine 1.302 m2, upisana u p.l. br. 218/0, K.O. Dubrave.

788 2017

Kosovac Kadira, kći Hasana, iz Odžaka, uvakufila je za potrebe džemata Krčevina, Medžlis IZ Gradačac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1286/2, zv. „Petaševac“, voćnjak 2. klase, površine 573 m2, k.č. br. 1288/5, zv. „Petaševac“, oranica/njiva 6. klase, površine 2.851 m2, k.č. br. 1288/6, zv. „Petaševac“, livada 1. klase, površine 2.571 m2, upisane u p.l. br. 1185, K.O. Mionica I.

787 2017

Alić Šemsa, kći Ramiza, iz Čoba, uvakufila je za potrebe džemata Čobe, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 19, zv. „Vinograd“, oranica/njiva 7. klase, površine 2.758 m2, upisana u p.l. br. 357, K.O. Čobe.

786 2017

Mušinović Salih, sin Sulejmana, iz Jablanice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Maglaj, suposjedovni i suvlasnički dio od ½ zemljišne parcele označene kao k.č. br. 579/39, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 944 m2, k.č. br. 579/40, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 22 m2 i k.č. br. 579/53, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 24 m2, upisane u p.l. br. 875, K.O. Jablanica.

785 2017

Salkić Himzo, sin Huseina, iz Jablanice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Maglaj, suposjedovni i suvlasnički dio od ½ zemljišne parcele označene kao k.č. br. 579/39, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 944 m2, k.č. br. 579/40, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 22 m2 i k.č. br. 579/53, zv. „Barica“, oranica/njiva 4. klase, površine 24 m2, upisane u p.l. br. 875, K.O. Jablanica.

784 2017

Islamska zajednica Bošnjaka kantona Argau u Švicarskoj uvakufila je nekretnine označene kao zgrada GB Oberenfelden broj 206, plan 81, parcela broj 889, u površini od 1.494 m2, zemljište GB Unterentfelden broj 163, plan 9, parcela broj 309, u površini od 794 m2 i GB Unterentfelden broj 1403, plan 9, parcela 976, u površini od 671 m2, kao Vakuf Islamske zajednice Bošnjaka Aargau, koji će se koristiti kao džamija i Islamski centar.

783 2017

Moussa Fattah, iz Sarajeva uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u naselju Osijek, Medžlis IZ Sarajevo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1132/6, livada, površine 1.500 m2, upisana u z.k. ul. br. 10639, K.O. SP_Donji Butmir, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 165/4, zv. „Skladi“, livada 3. klase, površine 1.500 m2, upisana u pl/kku 2211, K.O. Osijek.

782 2017

Džemat Kevser u gradu Tulln, Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije nekretnine označene kao 3911/1, objekat površine 95 m2 i zemljišna parcela površine 1.207 m2, upisane u ulošku br. 1973, KO 20189 Tulln, Republika Austrija.

781 2017

Hopić Dževad i Alibašić rođ. Hopić Dževada, djeca Mehmedalije, iz Matuzića, uvakufili su za potrebe džemata Mravići, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1339/5, zv. „Njiva“, njiva. 6. klase, površine 703 m2, upisana u z.k. ul. br. 1338, K.O. Mravići.

780 2017

Halilović Husein, Halilović Hasan, Halilović Muhamed, Bavrk Ema, Softić Fata i Hajdić Ajka, djeca Huseina, uvakufili su za potrebe džemata Kosova, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2136, zv. „Sijerbaba“, njiva 5. klase, površine 5.760 m2, upisana u z.k. ul. br. 1678, K.O. Kosova, po starom premjeru, što po novom premjeru odgovara k.č. br. 2136, upisana u p.l. br. 376, K.O. Kosova.

779 2017

Dolovčić Derviš, sin Salke, iz Visokog, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u selu Biševići, Medžlis IZ Rudo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2753, zv. „Do“, voćnjak 3. klase, površine 200 m2 i livada 7. klase, površine 720 m2, upisana u p.l. br. br. 78/2, K.O. Sokolovići.

778 2017

Čovrk Idriz, sin Šahme, iz Gornje Strmice, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u selu Gornja Strmica, Medžlis IZ Rudo, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 629, zv. „Vinina“, voćnjak 3. klase, površine 1.640 m2 upisana u p.l. br. br. 15/0, K.O. Strmica.

777 2017

Dervišagić Avdo, sin Derviša, iz Gornje Tuzle, sa suprugom Devletom, uvakufili su za potrebe Poturmahalske džamije u Gornjoj Tuzli, Medžlis IZ Gornja Tuzla, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1523/2, zv. „Bašča“, oranica/njiva 5. klase, površine 2.672 m2, upisana u pl/kku br. br. 204, K.O. Gornja Tuzla.

776 2017

Džafić Bajro, sin Ibrahima, iz Doboja, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Miljkovac, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 346, zv. „Pilipovina“, šuma 3. klase, površine 13.390 m2 upisana u p.l. br. br. 131, K.O. Špionica Srednja.

775 2017

Ibrišimović Jasmin, sin Jasima, iz Brčkog, uvakufio je pred dušu rahm. oca Jasima, a za potrebe džamije u Palanci, Medžlis IZ Brčko, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 576/1, zv. „Lug“, njiva 4. klase, površine 2.944 m2, upisana u z.k. ul. br. br. 590, K.O. Palanka.

774 2017

Fehrić Sevleta, kći Zaima, iz Tuzle, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Hasići, Medžlis IZ Zvornik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 3312, zv. „Osojdžik“, kuća i zgrada, površine 30 m2 i dvorište površine 249 m2, k.č. br. 3313, zv. „Osojdžik“, šuma 3. klase, površine 7.473 m2, k.č. br. 3314, zv. „Osojdžik“, njiva 6. klase, površine 5.131 m2 i k.č. br. 3315, zv. „Osojdžik“, šuma 4. klase, površine 478 m2, upisane u p.l. br. br. 399/1, K.O. Zvornik.

773 2017

Ibreljić Izet, sin Abdulaha, iz Tuzle, uvakufio je za potrebe džemata Mionica Centar, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1256, zv. „Šumica“, šuma 3. klase, površine 576 m2, upisana u pl/kku br. 853, K.O. Mionica II.

772 2017

Ikanović Đemka, kći Mehmeda, iz Zavidovića, uvakufila je za za izgradnju džamije u džematu Stipovići, Medžlis IZ Zavidovići, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 315/8, zv. „Kamatice“, oranica/njiva 3. klase, površine 469 m2 i šuma 4. klase, površine 369 m2, upisana u p.l. br. 1675, K.O. Donja Lovnica, te 1/6 pristupnog puta označenog kao k.č. br. 315/5, zv. „Kamatice“, prilazni put, površine 99 m2 i k.č. br. 315/7, zv. „Kamatice“, prilazni put, površine 102 m2, upisana u p.l. br. 1225, K.O. Donja Lovnica.

771 2017

Bavrk Vahid, sin Omera, iz Čaglića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Čaglići, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1558/2, zv. „Brijeg“, oranica/njiva 6. klase, površine 417 m2, upisana u p.l. br. 1024, K.O. Jablanica.

770 2017

Hasanbašić Meho, sin Hasana, iz Tugavića, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 956/5, zv. „Ogovanje“, groblje/mezarje, površine 430 m2, upisana u p.l. br. 224, K.O. Tešanj II.

769 2017

Hasanbašić Safeta, kći Omera, iz Matuzića, uvakufila je za potrebe džamije Ljetinić, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 531/2, zv. „Njivica“, oranica/njiva 5. klase, površine 2.044 m2, upisana u p.l. br. 456, K.O. Ljetinić.

768 2017

Arifagić rođ. Brka Zarfa, kći Saliha, iz Dobropolja, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Čaglići, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1754, zv. „Zacerje“, oranica/njiva 6. klase, površine 1.258 m2, upisana u p.l. br. 899, K.O. Jablanica.

767 2017

Brka Adem, sin Saliha, iz Dobropolja, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Čaglići, Medžlis IZ Tešanj, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 1755/2, zv. „Zacerje“, oranica/njiva 6. klase, površine 607 m2 i voćnjak 4. klase, površine 190 m2, te ½ k.č. br. 1755/4, zv. „Zacerje“, oranica/njiva 6. klase, površine 277 m2 i voćnjak 4. klase, površine 110 m2, upisane u p.l. br. 84, K.O. Jablanica.

766 2017

Ramić Adem, sin Rifata, iz Modričkog Luga, uvakufio je za potrebe džemata Modrički Lug, Medžlis IZ Modriča, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 852/3, zv. „Adica“, njiva 3. klase, površine 4.500 m2, upisana u p.l. br. 574/3, K.O. Brezik, po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara k.č. br. 689/5, upisana u z.k. ul. br. 5869, K.O. SP_Modriča.

765 2017

Halilović Fatima i Šahdanović Hanka, kćeri Hasana, iz Donje Međiđe, uvakufile su za potrebe džemata Međiđa Donja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1341/2, zv. „Brdo“, prilazni put, površine 142 m2, upisana u p.l. br. 1038, K.O. Donja Međiđa.

764 2017

Bešić rođ. Hajdarević Šaha, kći Šabana, iz Bijeljine, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Bijeljina svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 4262/2, zv. „Glavičice“, njiva 2. klase, površine 2.225 m2, upisana u p.l. br. 1503, K.O. Bijeljina 1.

763 2017

Berberović Mensur, sin Mustafe, iz Bijeljine, uvakufio je za potrebe Medžlisa IZ Bijeljina svoje nekretnine označene kao k.č. br. 1658/1, zv. „Okućnica“, njiva 1. klase površine 737 m2, stambena zgrada površine 97 m2, dvorište površine 500 m2 i pomoćna zgrada površine 16 m2, upisana u z.k. ul. br. 4574, K.O. Bijeljina 2, te k.č. br. 1658/3, njiva 1. klase, površine 1.060 m2 i k.č. br. 1659/3, njiva 1. klase, površine 448 m2, upisane u z.k. ul. br. 316, K.O. Bijeljina 2.

762 2017

Hodžić Alija, sin Mustafe, iz Rujnice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Rujnica, Medžlis IZ Zavidovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 447/6, zv. „Sjelina“, oranica/njiva 5. klase, površine 363 m2, upisana u p.l. br. 171, K.O. Rujnica.

761 2017

Sinanović Sead, sin Rahmana, iz Srebrenika, uvakufio je nekretninu, za potrebe izgradnje mesdžida u Guštama u džematu Tutnjevac, Medžlis IZ Srebrenik, označenu kao k.č. br. 290/9, zv. „Ormanica“, njiva 5. klase, površine 426 m2, upisana u p.l. br. 415/01, K.O. Cerik.

760 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretninu označenu kao k.č. br. 803/6, oranica, površine 2.065 m2 i k.č. br. 803/11, oranica, površine 400 m2, upisanu u z.k. ul. br. 1262, K.O. SP_Kopčić, koja je kupljena od Plavac Saliha i Plavac Sabine za potrebe izgradnje džamije na Vedrom Polju iz sredstava obezbjeđenih od strane Haya Omar Al-Tuwaym.

759 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretnine označene kao k.č. br. 3/54, Gradilište neplodno, površine 310 m2, upisana u z.k. ul. br. 1331, K.O. SP_Kupres, koje su kupljene od Horozović Enisa za potrebe Ahmet Fadil-pašine džamije u Kupresu iz sredstava obezbjeđenih od strane Mandžuka Smaila i Mandžuka Ale.

758 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je stan u ulici Omladinska br. 2, I sprat, stan br. 3, površine 40 m2, na k.č. br. 5/63, n.p. 738, K.O. Bugojno, sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, koji služe zgradi kao cjelini, upisan u izvadak iz knjige položenih ugovora – broj poduloška 88, K.O. Bugojno, koji je kupljen od Memić Amela za potrebe Medžlisa IZ Bugojno iz sredstava obezbjeđenih od strane Džem'ijjetu Nedžat el-Hajrijeh.

757 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretnine Velagić Juse, sina Aziza, iz Karadža, označenih kao k.č. br. 627/5, zv. „Krivača“, njiva 4. klase, površine 2.029 m2 i ½ k.č. br. 627/6, put, površine 240 m2, upisane u p.l. br. 681, K.O. Poriče, za potrebe izgradnje imamske kuće sa pratećim objektima u džematu Karadže.

756 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je nekretnine Karašin Huseina i Šide, iz Bugojna, označenih kao k.č. br. 2/1, zv. „Šumelji“, oranica/njiva 5. klase, površine 7.349 m2 i k.č. br. 2/2, zv. „Prilazni put“, oranica/njiva 5. klase, površine 200 m2, upisane u p.l. br. 617, K.O. Vesela, koje su za potrebe mezarja kupljene od Robović Mustafe.

755 2017

Medžlis IZ Bugojno uvakufio je poslovno-administrativnu zgradu Medžlisa IZ Bugojno u ulici Zlatnih ljiljana bb u Bugojnu označene kao k.č. br. 738, zgrada vjerske zajednice površine 508 m2, park površine 143 m2 i dvorište površine 458 m2, upisana u pl/kku br. 2310, K.O. Bugojno, po novom premjeru, što  po starom premjeru odgovara k.č. br. 738, upisana u z.k. ul. br. 130, K.O. Bugojno.

754 2017

Gutić Teufik, sin Saliha, iz Omazića, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Omazići, Medžlis IZ Banovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 349/3, zv. „Okućnica“, oranica/njiva 5. klase, površine 90 m2, upisana u z.k. ul. br. 620, K.O. Omazići.

753 2017

Ahmetović Sakib, sin Šemse, iz Bratunca, uvakufio je za potrebe džemata Bratunac, Medžlis IZ Bratunac, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 252/123, zv. „Močila“, njiva 5. klase, površine 970 m2, upisana u p.l. br. 351/2, K.O. Slapašnica, te k.č. br. 172/2, zv. „Kandžići“, njiva 4. klase, površine 1.350 m2, k.č. br. 172/2, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 1.350 m2, k.č. br. 177/4, zv. „Kandžići“, njiva 4. klase, površine 1.340 m2, k.č. br. 235/149, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 2.530 m2, k.č. br. 235/150, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 1.370 m2, k.č. br. 235/156, zv. „Kandžići“, njiva 5. klase, površine 1.140 m2, upisane u p.l. br. 10/1, K.O. Mihaljevići.

752 2017

Masleša Hamo, sin Osmana, iz Konjica, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u Donjem selu, Medžlis IZ Konjic, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1065/2, zv. „Krčina“, livada 4. klase, površine 1.182 m2, upisana u z.k. ul. br. 345, K.O. Galjevo.