Uvakufljenja u novcu Uvakufljenja u nekretninama

Pregled uvakufljenja

Br. Godina Svrha
701 2017

Kojić rođ. Novo Sadeta, kći Ibrahima, iz Mostara, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Mostar svoje nekretnine u ulici Bore Radana br. 6 u Mostaru označene kao k.č. br. 16/80, kuća i dvorište, površine 160 m2, upisana u z.k. ul. br. 6418, K.O. SP_Mostar.

700 2017

Jusufović Nermina, kći Sadika, iz Palanke, uvakufila je za potrebe džemata Palanka, Medžlis IZ Brčko, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 789, zv. „Poloj“, šuma 4. klase, površine 262 m2 i k.č. br. 790, zv. „Poloj“, njiva 3. klase, površine 4.646 m2, upisane u z.k. ul. br. 537, K.O. Palanka.

699 2017

Musić Esed, sin Mehe, iz Ograđenovca, uvakufio je za potrebe džamije Ograđenovac, Medžlis IZ Brčko, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 2724, zv. „Milać“, pašnjak 1. klase, površine 500 m2, upisana u z.k. ul. br. 432, K.O. Rahić Gornji.

698 2017

Redžić Hasib, sin Mehmeda, iz Džemata, uvakufio je za izgradnju mekteba u mjestu Džemat u džematu Vlasenica, Medžlis IZ Vlasenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 363/2, zv. „Brdo“, pašnjak 3. klase, površine 421 m2, upisana u p.l. br. 328/5, K.O. Džemat.

697 2017

Belegić Džemal, sin Bećira, iz Novog Travnika, uvakufio je za potrebe džemata Lisac, Medžlis IZ Novi Travnik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 582, zv. „Kućište“, kuća i zgrada, površine 75 m2 i dvorište, površine 151 m2, upisana u p.l. br. 338, K.O. Opara, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 618, upisana u z.k. ul. br. 881, K.O. SP_Opara.

696 2017

Hajdarević Fatima, kći Salkana, iz Kalesije, uvakufila je za potrebe džamije u džematu Glumina, Medžlis IZ Zvornik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1771/2, zv. „Bazerdžanovina“, njiva 5. klase, površine 1.483 m2, upisana u p.l. br. 1522/2, K.O. Glumina.

695 2016

Avdić Refik, Avdić Šefik, Avdić Hasan, Avdić Meša, Avdić Rahim i Ibrahimović rođ. Avdić Kada, iz Stjepan Polja, uvakufili su za potrebe džemata Stjepan Polje II, Medžlis IZ Gračanica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 905/2, zv. „Gaj“, oranica/njiva 6. klase, površine 3.733 m2, upisana u pl/kku br. 84, K.O. Stjepan Polje.

694 2016

Jupić Husein, sin Muje, iz Ševarlija, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Ševarlije-Potočani, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 34, zv. „Dočić“, voćnjak 3. klase, površine 489 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 131/1, K.O. Potočani.

693 2016

Čajić Ejub, sin Saliha, iz Ševarlija-Potočana, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Ševarlije-Potočani, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1726/1, zv. „Jelah“, njiva 6. klase, površine 770 m2, upisana u listu nepokretnosti br. 833, K.O. Ševarlije.

692 2016

Memčić Ahmed, sin Muharema, iz Begovog hana, uvakufio je za potrebe džemata Mračaj, Medžlis IZ Žepče, svoje nekretnine, i to kuću i zgradu označenu kao k.č. br. 614/3, površine 70 m2, te zemljišne parcele označene k.č. br. 469/7, 469/56, 469/57, 614/1, 664/1, 664/3, 671/2, 697/8, 702/4, 713/2, 715/1, 715/2, 737/3, 762/1, 835/2, 837/1, 837/2, 844/2, 881/2 i 886/2, površine 20.738 m2, što ukupno iznosi 20.808 m2, upisane u p.l. br. 86, K.O. Mračaj.

691 2016

Kasumbašić Hašim, sin Selima, iz Srebrenika, uvakufio je za potrebe džemata Nova Kasaba, Medžlis IZ Vlasenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 997, zv. „Brdo“, njiva 7. klase, površine 1.188 m2, upisana u p.l. br. 84/1, K.O. Maćesi.

690 2016

Osmanović Alija, sin Mehmeda, iz Bihaća, uvakufio je za potrebe obnove porušene džamije u džematu Potkorijen-Poznanovići, Medžlis IZ Srebrenica, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 289/2, zv. „Ravan“, njiva 7. klase, površine 550 m2 i k.č. br. 351/5, zv. „Ravan“, njiva 7. klase, površine 1.330 m2, upisane u p.l. br. 71/1, K.O. Poznanovići.

689 2016

Ćoralić Asim, iz Cazina, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Grad, Medžlis IZ Cazin, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2058/2, zv. „Mezarluci“, groblje/mezarje, u površini od 2.617 m2, upisana u p.l. br. 1125, K.O. Ćoralići.

688 2016

Ćoralić Rasim, iz Cazina, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Grad, Medžlis IZ Cazin, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2057/2, zv. „Mezarluci“, groblje/mezarje, u površini od 2.426 m2, upisana u p.l. br. 1125, K.O. Ćoralići.

687 2016

Alagić Rafin, iz Cazina, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Grad, Medžlis IZ Cazin, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2056/2, zv. „Mezarluci“, groblje/mezarje, u površini od 2.388 m2, upisana u p.l. br. 1125, K.O. Ćoralići.

686 2016

Ćoralić Husein, iz Cazina, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Donji Grad, Medžlis IZ Cazin, svoju zemljišnu parcelu, označenu kao k.č. br. 2055/2, zv. „Mezarluci“, groblje/mezarje, u površini od 1.650 m2, upisana u p.l. br. 1125, K.O. Ćoralići.

685 2016

Džematlije džemata Jelah uvakufili su za potrebe proširenja mezarja „Mešići“ u džematu Jelah, Medžlis IZ Tešanj, zemljišnu parcelu kupljenu od Mujarić Fatime i Mujčinović Safide označenu kao k.č. br. 804/2, zv. „Podgrobnica“, oranica/njiva 5. klase, površine 588 m2, upisana u p.l. br. 2625, K.O. Jelah.

684 2016

Džematlije džemata Međiđa Donja uvakufili su za potrebe proširenja mezarja u džematu Međiđa Donja, Medžlis IZ Gradačac, zemljišnu parcelu kupljenu od Sinanović Mehmeda označenu kao k.č. br. 1387/1, zv. „Strnik“, oranica/njiva 6. klase, površine 3.112 m2, upisana u p.l. br. 1012, K.O. Donja Međiđa.

683 2016

Ramić Samid, sin Hadžiba, iz Gradačca, uvakufio je za potrebe džemata Husejnija, Medžlis IZ Gradačac, zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1788, zv. „Čelikovača“, voćnjak 2. klase, površine 4.589 m2, upisana u p.l. br. 1356, K.O. Gradačac 1.

682 2016

Nanić Asim i Nermina, iz Sarajeva uvakufili su u korist Vakufske direkcije svoje nekretnine označene kao k.č. br. 1674, zv. „Podrgrmečka“, kuća i zgrada, površine 146 m2 i dvorište površine 184 m2, upisane u p.l. br. 8, K.O. Sarajevo III, po novom premjeru, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 62, upisana u z.k. ul. br. 51, K.O. SP_Sarajevo-mahala LXIII, uz uslove iskazane u izjavi vakifa, i to: da vakifi zadržavaju pravo doživotnog uživanja predmetnih nekretnina, da nakon njihove smrti uvakufljenim nekretninama upravlja mutevelija-upravitelj kojeg vakifi za života odrede, da mutevelija-upravitelj može za života prenijeti pravo upravljanja predmetnim vakufom na Vakufsku direkciju, da se nekretnine izdavaju u zakup, a prihodi raspoređuju na sljedeći način: 55% prihoda se uplaćuje Vakufskoj direkciji za obrazovne svrhe - stipendije, 20% prihoda se koristi za potrebe održavanja vakufa, a 25% prihoda se koristi kao naknada za rad mutevelije-upravitelja.

681 2016

Bećirević Hasan, sin Redžeba, iz Cazina, uvakufio je za potrebe Medrese Džemaludin ef. Čaušević u Cazinu svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 396, zv. „Luka“, livada 2. klase, površine 7.365 m2, upisana u p.l. br. 17, K.O. Šturlićka Platnica.

680 2016

Sikira Abdulah, Sikira Sena, Sikira Almir i Sikira Edin, iz Papratnice, uvakufili su za potrebe džemata Papratnica, Medžlis IZ Kakanj, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 706/1, stambeno-poslovna zgrada, površine 107 m2, k.č. br. 707, pomoćna zgrada površine 24 m2 i dvorište površine 416 m2, upisane u p.l. br. 725, K.O. Papratnica.

679 2016

Pašalić Aza i Pašalić Salih, iz Likara, uvakufili su za potrebe mezarja u mjestu Likari, Medžlis IZ Srebrenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 193/5, zv. „Kalemici“, njiva 7. klase, površine 1.420 m2, upisana u p.l. br. 141, K.O. Likari.

678 2016

Hodžić Aljo, sin Alije, iz Broševića, uvakufio je za potrebe izgradnje šehidskog spomen obilježja u džematu Potočari, Medžlis IZ Srebrenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 101/1, zv. „Kod kuće“, voćnjak 4. klase, površine 380 m2, upisana u p.l. br. 59/1, K.O. Milačevići.

677 2016

Jusupović Mehmed, Jusupović Ekrem, Jusupović Emin i Jusupović Sead, iz Zavidovića, uvakufili su za potrebe mezarja u džematu Gostović, Medžlis IZ Zavidovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1911/1, zv. „Korito“, voćnjak 4. klase, površine 914 m2, upisana u p.l. br. 241, K.O. Gostović.

676 2016

Fazlić Jasmina, kći Kasima, iz Zavidovića, uvakufila je za potrebe mezarja u džematu Gostović, Medžlis IZ Zavidovići, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1209, zv. „Kod groblja“, voćnjak 2. klase, površine 506 m2, upisana u p.l. br. 799, K.O. Gostović.

675 2016

Čandić Began i Fejzić Safeta, djeca Mehmeda, uvakufili su u korist džemata Tutnjevac, Medžlis IZ Srebrenik, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 935, zv. „Prisade“, šuma 3. klase, površine 1.774 m2 i k.č. br. 936, zv. „Prisade“, oranica/njiva 6. klase, površine 5.473 m2, upisane u p.l. br. 32, K.O. Cerik.

674 2016

Duraković Ahmo, sin Mehmeda, iz Đila, uvakufio je za potrebe izgradnje mekteba u mjestu Đile u džematu Nova Kasaba-Pomol, Medžlis IZ Vlasenica, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 160/2, zv. „Ograda“, voćnjak 3. klase, površine 603 m2, upisana u p.l. br. 84/4, K.O. Rupovo brdo.

673 2016

Sejmenović Adem, sin Osmana, iz Kosove, uvakufio je za potrebe proširenja mezarja u džematu Kosova, Medžlis IZ Maglaj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 163/3, zv. „Nadljuže“, livada 3. klase, površine 1.464 m2 i k.č. br. 163/4, zv. „Nadljuže“, prilazni put, površine 177 m2, upisane u p.l. br. 429, K.O. Kosova.

672 2016

Pijalović rođ. Resić Fatima, Resić Melika i Resić Ajla, iz Sarajeva, uvakufile su za potrebe džamije u džematu Drinsko, Medžlis IZ Višegrad, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1261, zv. „Sandušnica“, voćnjak 3. klase, površine 7.165 m2, upisana u p.l. br. 178/2, K.O. Drinsko.

671 2016

Šećkanović Samed, sin Šabana, iz Velina Sela, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Velino Selo, Medžlis IZ Čelić, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 451/2, zv. „Krčevina“, pašnjak 4. klase površine 574 m2 i voćnjak 4. klase površine 2.979 m2, upisana u z.k. ul. br. 526, K.O. Velino Selo.

670 2016

Šabanović Ibrahim, sin Age, iz Šabana, uvakufio je za potrebe izgradnje džamije u naselju Šabani u džematu Donja Obodnica, Medžlis IZ Tuzla, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1242/3, zv. „Njiva“, oranica/njiva 5. klase površine 385 m2 i pomoćna zgrada površine 20 m2, sa dijelom 1/1, te k.č. br. 1242/4, zv. „Njiva“, prilazni put površine 51 m2, sa dijelom ½, upisane u pl/kku br. 668, K.O. Breške.

669 2016

Ćehić Zuhra, kći Saliha, iz Čelebića, uvakufila je za potrebe Medžlisa IZ Jablanica svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1621, zv. „Gornja Nagora“, šuma 4. klase površine 1.202 m2 i k.č. br. 1622, zv. „Gornja Nagora“, livada 6. klase površine 2.736 m2, upisane u z.k. ul br. 181, K.O. Ostrožac.

668 2016

Baftijari Ajiša, kći Omera, iz Lijevča, uvakufila je za potrebe džemata Lijevča, Medžlis IZ Zavidovići, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 394, zv. „Vrtlić“, kuća i zgrada površine 77 m2, dvorište površine 500 m2 i voćnjak 4. klase površine 3.704 m2, upisane u p.l. br. 16, K.O. Bajvati.

667 2016

Sinanović Bego, sin Hasin, iz Sinanovića, uvakufio je za potrebe džemata Lijevča, Medžlis IZ Zavidovići, svoju nekretninu označenu kao k.č. br. 2693, zv. „Krčavina“, pašnjak 4. klase, površine 2.548 m2, upisana u p.l. br. 380, K.O. Bajvati.

666 2016

Osmanbašić Mehmedalija, sin Bajre, iz Ograđenovca, uvakufio je za potrebe džamije Ograđenovac, Medžlis IZ Brčko, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2821/1, zv. „Šljivik“, njiva 3. klase, površine 3.085 m2, upisana u p.l. br. 1148, K.O. Gornji Rahić.

665 2016

Šaldić Began, sin Alije, iz Donje Međiđe, uvakufio je za potrebe džemata Međiđa Donja, Medžlis IZ Gradačac, svoju zemljišnu označenu kao k.č. br. 1340, zv. „Brdo“, voćnjak 2. klase, površine 2.202 m2, upisana u p.l. br. 385, K.O. Donja Međiđa.

664 2016

Mehmedović Aida, kći Halida, iz Brčkog, uvakufila je za potrebe džemata Tinja, Medžlis IZ Srebrenik, svoju zemljišnu označenu kao k.č. br. 2150/8, zv. „Bašča“, oranica/njiva 7. klase, površine 621 m2, upisana u pl/kku br. 2632, K.O. Tinja.

663 2016

Suljić Munira, kći Alije, iz Živinica, uvakufila je za potrebe izgradnje šehidskog spomen obilježja u mjestu Ljubisavljevići, Medžlis IZ Srebrenica, svoju zemljišnu označenu kao k.č. br. 174/15, zv. „Ljubisavljevići“, njiva 7. klase, površine 300 m2, upisana u p.l. br. 143/0, K.O. Pusmulići.

662 2016

Ćudić Hajrudin, sin Osmana, iz Gračanice, uvakufio je za potrebe džemata Gornji Moranjci, Medžlis IZ Srebrenik, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 436/1, zv. „Strnik“, voćnjak 2. klase, površine 1.100 m2, k.č. br. 436/2, zv. „Strnik“, kuća i zgrada, površine 23 m2 i voćnjak 2. klase, površine 1.124 m2 i k.č. br. 436/3, zv. „Strnik“, kuća i zgrada, površine 12 m2 i voćnjak 2. klase, površine 1.198 m2, upisane u p.l. br. 685, K.O. Gornji Moranjci.

661 2016

Čeliković Bego, Arnautović Fatima, Bešić Zumra i Hadžiselimović Razija uvakufili su za potrebe džemata Vražići, Medžlis IZ Čelić, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2422, zv. „Vis“, šuma 2. klase, površine 7.513 m2, upisana u k.k. ul. br. 207, K.O. Vražići.

660 2016

Hrustić rođ. Forić Aiša, kći Mustafe, iz Kamičana, uvakufila je u svoje ime i u ime rahm. supruga Hrustić Sefera, a za potrebe džamije u Kamičanima, Medžlis IZ Kozarac, svoje zemljišne parcele označene kao k.č. br. 4785/4, zv. „Okućnica“, njiva 5. klase, površine 3.534 m2, upisana u p.l. br. 2696/2, K.O. Kamičani, te k.č. br. 4785/3, zv. „Okućnica“, njiva 5. klase, površine 5.251 m2, upisane u p.l. br. 476/3, K.O. Kamičani.

659 2016

Abid ef. Veladžić, sin Muharema, iz Bihaća, uvakufio je u svoje ime i u ime rahm. sina Veladžić Mirsada, a za potrebe džemata Velike Luke, Medžlis IZ Bužim, zemljišne parcele označene kao k.č. br. 4395, zv. „Vejzovića njiva“, livada 1. klase, površine 1.010 m2 i k.č. br. 4396, zv. „Vejzovića njiva“, njiva 4. klase, površine 1.506 m2, upisane u z.k. ul. br. 1472, K.O. Varoška Rijeka.

658 2016

Halilović Sefir, sin Mehmeda, iz Klokotnice uvakufio je za potrebe džamije u džematu Habibovići, Medžlis IZ Doboj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 2267/1, zv. „Gaj“, oranica/njiva 7. klase, površine 2.284 m2, upisana u k.k. ul. br. 3251, K.O. Klokotnica.

657 2016

Čajić Ramo, sin Saliha, iz Potočana, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Ševarlije-Potočani, Medžlis IZ Doboj, svoje nekretnine označene kao k.č. br. 1726/3, zv. „Jelah“, stambeni objekat površine 55 m2 i dvorište površine 405 m2, te k.č. br. 1726/5, zv. „Jelah“, njiva 6. klase površine 842 m2, upisane u listu nepokretnosti br. 657/1, K.O. Ševarlije.

656 2016

Kadirić Emsud, sin Šefika, iz Sanskog Mosta, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Krkojevci, Medžlis IZ Sanski Most, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 75/8, zv. „Jezero“, oranica/njiva 4. klase, površine 530 m2, upisana u pl/kku br. 82, K.O. Krkojevci.

655 2016

Kurdić Muhidin, sin Huseina, iz Bobara, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Bobare, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 650/1, zv. „Bara“, livada 2. klase, površine 2.700 m2, upisana u p.l. br. 495, K.O. Bobare.

654 2016

Lihić Naim, sin Saliha, iz Jablanice, uvakufio je za potrebe mezarja u džematu Jablanica, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 1042, zv. „Njive“, groblje/mezarje, površine 349 m2, upisana u p.l. br. 686, K.O. Jablanica.

653 2016

Solo Ramiz, sin Osmana, iz Vukova, uvakufio je za potrebe džamije u džematu Bobare, Medžlis IZ Tešanj, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 902, zv. „Galijetovina“, oranica/njiva 6. klase, površine 4.019 m2, upisana u p.l. br. 683, K.O. Bobare.

652 2016

Delić Admir, Delić Ishak i Delić Samir, djeca Džemaila, iz Uroža, uvakufili su za potrebe džemata Hrvati, Medžlis IZ Srebrenik, svoju zemljišnu parcelu označenu kao k.č. br. 223, zv. „Selište“, voćnjak 3. klase, površine 1.550 m2, upisana u p.l. br. 1154, K.O. Sladna II.