Propisi i fetve

Propisi i fetve

Propisi i fetve

Odgovor na Vaš dopis broj 09-AM-04-1341/10 od 4. oktobra 2010. Obavještavamo vas da je Vijeće za fetve na svojoj 13. redovnoj sjednici održanoj u Sarajevu 2. rebi'ul-ahira 1432. h./ 7. marta 2011. razmatralo pitanje o mogućnosti uspostavljanja založnog prava (hipoteke) na vakufskim nekretninama. Nakon uvodnih referata i provedene diskusije, Vijeće je usvojilo slijedeći zaključak.

Čitalac smatra da bi svi muslimani trebali imati pravo na vakufsku imovinu.

Je li dopušteno dati novac dobiven na lotu za izgradnju džamije?

Čitalac navodi da se veliki džemat podijelio na dva, sa zajedničkom vakufskom imovinom. Može li se zabraniti džematlijama novog džemata ukop u taj harem, osim sa naknadom?