Dani vakufa

Manifestacija „Dani vakufa u BiH 2012“

Dani vakufa

Manifestacija „Dani vakufa u BiH 2012“

Vakufska direkcija je prošle godine prvi put organizirala manifestaciju pod nazivom„Dani vakufa u BiH“. Manifestacija je održana u Sarajevu, Mostaru i Livnu. Trajala je od17. do 28. juna 2011. godine. Spomenuta manifestacija obilježena je kroz različite sadržaje kaošto su: naučni skupovi, okrugli stolovi, tribine, izložbe fotografija, promocija knjiga i dr. Cilj ove manifestacije je reafirmiranje društvene svijesti o značaju i ulozi vakufa kroz vrijeme, te da se potakne njihova zaštita, promocija, ali i restitucija. 

Pročitaj više...