Seminari i radionice

Održana radionica na temu reaktivacija vakufa na području Balkana

Seminari i radionice

Održana radionica na temu reaktivacija vakufa na području Balkana

Danas je u okviru Sedmog međunarodnog foruma o vakufima, koji se održava u sklopu Manifestacije Dani vakufa u BiH 215. godine, održana i radionica za predstavnike Balkanskih zemalja na temu reaktivacija vakufa na području Balkana. Radionici su uz nosioce projekta Islamske banke za razvoj iz Džide, Generalnog sekretarijata za vakufe države Kuvajt i Generalne direkcije za vakufe Republike Turske, prisustvovali predstavnici Islamskih zajednica iz Crne Gore, Albanije, Kosova, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Turske.

Pročitaj više...