Publikacije

Upravljanje vakufima i BiH 1817.-2017.

Upravljanje vakufima i BiH 1817.-2017.

Vakufi su tokom proteklog vremena pobuđivali veliku pažnju istraživača i običnog svijeta.

Vakufi i fondacije

Vakufi i fondacije

Komparativna studija o položaju vakufa i fondacija u šierijatskom pravu i špzitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini

Bosanske vakufname

Bosanske vakufname

U okviru manifestacije “Dani vakufa”, koju od 2011. godine organizira Vakufska direkcija Rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, priređena je izložba pod nazivom “Vakufname iz Bosne 1463.-1878.”

Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo

Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo

U okviru manifestacije ”Dani vakufa u Bosni i Hercegovini“ koja je održana od 17. do 28. juna 2011. godine, Vakufska direkcija priredila je izložbu fotografija ”Vakufi sa područja općina Stari Grad i Centar Sarajevo - nekad i sad“.

Moje putovanje sa Abdullahom u kuću zahvalnosti

Moje putovanje sa Abdullahom u kuću zahvalnosti

Polazeći od toga da poseban povod ne isključuje općenitu korist, dijelim pojedinosti sa moga putovanja sa sinom Abdullahom u Kuću zahvalnosti, koju Uzvišeni Allah, jezikom svoga Poslanika

Pretvaranje Mukata Vakufa U Bosni i Hercegovini u privatno vlasništvo posjednika

Pretvaranje Mukata Vakufa U Bosni i Hercegovini u privatno vlasništvo posjednika

Mukata vakufi predstavljaju vakufska zemljišta izdata u vremenski neogradničeni i nasljedni zakup.

Baština sjeveroistočne Bosne

Baština sjeveroistočne Bosne

Kontinuitet življenja od prahistorije pa do savremenog doba na prostoru Opštine Mrkonić Grad (Varcar Vakuf), zatim promjene društvenoekonomske strukture stanovništva i etničke promjene u zadnjih stotinu godina imaju svojevrsnu paradigmu u Starom Selu...