Zaposlenici

Dr. Senaid Zajimović

Dr. Senaid Zajimović

Direktor
green vertical-line
Huso Salihović

Huso Salihović

Stručni savjetnik za pravne poslove
green vertical-line
Amela Trako-Mahmutović

Amela Trako-Mahmutović

Sekretar
green vertical-line
Asmir Neimarlija

Asmir Neimarlija

Stručni saradnik za projekte
green vertical-line
Arnel Grbić

Arnel Grbić

Administrator
green vertical-line