Brošure

Restitucija imovine – iskustva, mogućnosti i rješenja

Restitucija imovine – iskustva, mogućnosti i rješenja

Mr. Senad Ćeman, asistent na katedri za islamsko pravo na FIN-u, Sarajevo

Savremeni modeli upravljanja vakufom

Savremeni modeli upravljanja vakufom

Mr. Senad Ćeman, asistent na katedri za islamsko pravo na FIN-u, Sarajevo

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija, II izdanje

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija, II izdanje

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Arapska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Arapska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Engleska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Engleska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.