Brošure

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Engleska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Engleska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Arapska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Arapska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Turska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija, II izdanje

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Bosanska verzija, II izdanje

Vakuf ima pobožnu i dobrotvornu svrhu. Vakuf je trajno zavještanje imovine ili njenog prihoda za posebno specificirane korisnike ili namjene, radi postizanja Allahovog, dž.š, zadovoljstva.

Savremeni modeli upravljanja vakufom

Savremeni modeli upravljanja vakufom

Mr. Senad Ćeman, asistent na katedri za islamsko pravo na FIN-u, Sarajevo

Restitucija imovine – iskustva, mogućnosti i rješenja

Restitucija imovine – iskustva, mogućnosti i rješenja

Mr. Senad Ćeman, asistent na katedri za islamsko pravo na FIN-u, Sarajevo