Zbornici

Tradicionalna bosanskohercegovačka džamija

Tradicionalna bosanskohercegovačka džamija

Zbornik radova s okruglog stola “ZNAČAJ OČUVANJA AUTENTIČNOSTI BOSANSKIH DŽAMIJA”, održanog u Sarajevu 9. maja 2023. godine

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2011

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2011

Tekstovi objavljeni u ovoj publikaciji rezultat su rada jednodnevnog naučnog skupa “Vakufi u Bosni i Hercegovini”, održanog u Sarajevu u četvrtak 23. juna 2011. godine, na kojem su učestvovali ugledni univerzitetski profesori, rukovodioci instituta i čelni

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2012

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2012

U Sarajevu i Tuzli su, pored prikazivanja filma i promocije knjige, orga-nizirani i okrugli stolovi, a u Banja Luci tribina dr. Sabire Husedžinović pod naslovom Vakufi u Banja Luci – nekad i sad. Tema okruglog stola u Sarajevu bila je Mukate u Bosni i Her

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2013

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2013

Tekstovi koji su uvršteni u ovu publikaciju predstavljaju referate i izlaganja prezentirana na različitim naučnim, edukativnim i kulturnim programima koje je Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličila u toku 2008., 2011. i 2013

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2014

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2014

Tekstovi koji su uvršteni u ovaj Zbornik predstavljaju referate podnesene na dva okrugla stola. Prvi, pod nazivom “Vakufi Tešnja”, održan je u Tešnju 20. oktobra 2014., a drugi, pod nazivom “Vakufi Foče”, održan je u Foči 22. oktobra 2014. godine.

Savremena pitanja i šerijatsko utemeljenje - Zbornik radova 2015

Savremena pitanja i šerijatsko utemeljenje - Zbornik radova 2015

Polazeći od uloge povjerene državi Kuvajt kao državi koordinatoru aktivnosti Islamskih zemalja na području vakufa na nivou islamskog svijeta, u skladu s odlukom Šestog samita ministara vakufa islamskih zemalja.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2016

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2016

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je 5. maja 2016. godine, u saradnji s Bihaćkim muftijstvom i Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću, organizirala okrugli sto o temi “Vakufi na području Bihaćkog muftijstva”. Skup, održan na na

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2017

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2017

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nastavlja kontinuiran rad na afirmiranju pitanja vakufa, uvakufljavanja i korištenja uvakufljenih dobara, te na produbljivanju i proširivanju znanja o tom iznimno važnom segmentu u islamskoj konc

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2018

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2018

Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizira- la je osmu po redu manifestaciju „Dani vakufa“. Održavala se od 13. do 20. aprila 2018. u Sarajevu, Trebinju, Vitezu, Visokom, Sanskom Mostu i Fojnici.

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2019

Vakufi u Bosni i Hercegovini - Zbornik radova 2019

U periodu od 2. do 13. aprila 2019. godine Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirala je devetu po redu manifestaciju „Dani vakufa“ s raznovrsnim programima održavanim u: Janji, Sarajevu, Goraždu, Zavidovićima, Zenici, Travn

Socijalni aspekt vakufa

Socijalni aspekt vakufa

U okviru manifestacije „Dani vakufa u BiH” koja se održava u organizaciji Vakufske direkcije, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirali su u Zenici 9. aprila 2019. godine