Normativni akti

Normativni akti
Pravila o izdavanju vakufske imovine u zakup, 2022. godina
Pravila o transformaciji vakufske imovine, 2022. godina. godine
Pravila o uvakufljenju, 2022. godina
Statut Vakufske direkcije, maj 1999. godine
Pravila o izdavanju vakufske imovine u zakup, 1998. godina
Odluka o postupku zamjene i prodaje (transformacije) vakufske imovine, 1998. godina
Pravila o uvakufljenju, 2000. godina
Pravila o uvakufljenju certifikata i novčanih uvakufljenja radi učešća u procesu privatizacije, 2000. godina;
Pravila o načinu izdavanja u zakup vakufskih stanova za potrebe imama i drugih uposlenika Islamske zajednice u BiH, mart 2012.
Pravila o pravnom statusu i uvakufljenju imovine u bošnjačkoj dijaspori, juni 2014. godine
Odluka o načinu uknjižbe vakufske imovine
Izmjene i dopune Pravila o izdavanju vakufskih nekretnina u zakup, decembar 2003. godine;
Izmjene i dopune Pravila o uvakufljenju, januar 2011. godine
Izmjene i dopune Odluke o postupku zamjene i prodaje(transformaciji) vakufskih nekretnina, mart 2011. godine
Izmjene i dopune Statuta Vakufske direkcije, 28. oktobat 2017.
Izmjene i dopune Pravila o uvakufljenju, 09. mart 2017.