U sklopu svojih redovnih aktivnosti Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Muftijstvom bihaćkim je organizirala savjetovanje sa glavnim imamima, predsjednicima i sekretarima medžlisa sa Muftijstva bihaćkog.

Cilj ovog savjetovanje jeste ukazivanje na razne forme uvakufljenja koje prolaze kroz vakufsku direkciju i predstavljanje rješenja za brojne nedoumice koje se javljaju u procesu uvakufljenja, transformacije vakufa, iznajmljivanje vakufskih objekata i slično.

Na samom početku seminara, rukovodilac Službe za finansijske, pravne i administrativne poslove Muftijstva bihaćkog Sabahudin-ef. Begić je predstavio teme i izlagače na ovom seminaru, a potom se prisutnima obratio muftija bihaćki hafiz Mehmed-ef. Kudić.

Muftija je govorio o raznim vrijednostima koje sa sobom donosi vakuf, te istakao da je vakuf trajno dobro i velika snaga svakog društva.

- Tako Ibn Haldun opisujući dominantnu društvenu situaciju u vremenu Salahudina Ejubija kaže: Umnožila se izgradnja škola i studenskih domova i dolazili su studenti iz svih dijelova i vakufi su se širili. Ibn Haldun govoreći o tom vremenu ustvari govori i o ovom našem vremenu, gdje su vakufi usko povezani sa obrazovanjem. Uspješna društva danas svoj uspjeh temelje na kvalitetnom obrazovanju. Kada su muslimani imali kvalitetno obrazovanje bili su na samom vrhu svjetske civilizacije, a jedna od glavnih pretpostavki je snažan vakuf koji će podupirati razvoj obrazovanja - istakao je muftija Kudić.

Stručni saradnik za pravne poslove Vakufske direkcije Huso Salihović govorio je o različitim proceduralnim elementima upravljanja i raspolaganja vakufskom imovinom sa kojima se susreće Vakufska direkcija i medžlisi na terenu.

- Posebno želim skrenuti pažnju da prilikom uvakufljenja novih vakufa zahtjevamo od vakifa prikazivanje ZK izvadka i ukoliko se konstatuje da se u tom prijedlogu za vakuf pojavljuje državna ili društvena ili općenarodna svojina, takva uvakufljenja ne možemo prihvatati. U tom slučaju će se uvijek, prilikom harmonizacije, pojaviti pravobranilac i zahtjevati da se ta imovina knjiži na lokalnu zajednicu, na entitet RS ako se nalazi u RS-u ili na neko preduzeće kome inače pripada u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Od velikog značaja jeste da ispoštujemo sve procedure, jer samo na takav način možemo trajno zaštiti vakufsku imovinu i na pravi način raspolagati vakufom - poručio je Huso Salihović.

Direktor vakufske direkcije hafiz dr. Senaid Zajimović se zahvalio glavnim imamima, predsjednicima, sekretarima i zaposlenicima medžlisa koji vode računa o vakufskoj imovini, te predstavio aktivnosti i intencije vakufske direkcije za zaštitu vakufske imovine, za novim uvakufljavanjima i što kvalitetnijim iskorištavanjem vakufske imovine, naglašavajući da je Islamska zajednica kroz vakufsku infrastrukturu jedan od najvećih investitora u državi Bosni i Hercegovini.

- Svako tri mjeseca, Vijeće muftija daje saglasnost za više od 30 novih vakufa i kreće se između 100 i 200 hiljada kvadratnih metara u zemljišnim parcelama, objektima, šumama i dr. U administrativnom smislu, Islamska zajednica je najuređenija zajednica u našem društvu. Ono što je naša intencija jeste da postanemo i ekonomski uređena zajednica koja će biti dovoljna jaka i služiti misijskim zadacima Islamske zajednice. Islamska zajednica je jedan od najvećih investitora u našoj državi. Obnovili smo porušene džamije i druge vjerske objekte, sagradili zgrade medresa i fakulteta, sagradili preko 500 novih džamija, kroz rente i druge poreze smo jačali našu državu, a putem građevinskih firmi koji su radile na ovim objektima smo pomogli mnogim porodicama i osnažili našu privredu. Još snažnije i kvalitetnije ćemo razvijati vakufe u narednom periodu, jer su oni stub naše opstojnosti na ovim prostorima - izjavio je direktor Zajimović.

Savjetovanje je završeno nakon izuzetno kvalitetne i plodne diskusije, te prijedloga i preporuka za unapređenje određenih praksi u procesu brige o vakufima, te je zaključeno da je vakuf trajno dobro koje će trajati do Sudnjeg dana i da će i briga i borba za vakuf trajati onoliko koliko i sami vakuf.

Prethodno je direktor Vakufske direkcije hafiz dr. Senaid Zajimović posjetio Muftijstvo bihaćko i muftiji bihaćkom hafizu Mehmed-ef. Kudiću uručio novu monografiju o vakufima koju je izdala Vakufska direkcija. Također, direktor Zajimović je posjetio i dekana Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću prof. dr. Hajrudina Hodžića s kojim je razgovarao o saradnji Vakufske direkcije i Fakulteta.

Preuzeto sa preporod.info