Direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović je dana, 09.12.2020. godine, posjetio Tursku agenciju za saradnju i koordinaciju – TIKA u Sarajevu.Tom prilikom direktor se sastao sa novoimenovanim koordinatorom za BiH g. Muhammedom Unalom, a sastanku su prisustvovali Jasmin Šojko, prevodilac-asistent i Asmir Neimarlija, rukovodilac Odjela za projekte u Vakufskoj direkciji.

Ovo je prva zvanična posjeta direktora Vakufske direkcije uredu TIKA u Bosni i Hercegovini nakon imenovanja novog direktora g. Muhammeda Unala.

Direktor Vakufske direkcije je na samom početku razgovora iskoristio priliku i čestitao g. Unalu na imenovanju na ovu funkciju, te mu se zahvalio na prijemu i svesrdnoj pomoći koju Država Turska i njene ustanove i organizacije pružaju Bosni i Hercegovini, a posebno Islamskoj zajednici i Vakufskoj direkciji, te izrazio nadu da će se ubuduće ova saradnja poboljšati i unaprijediti.

Također, razgovarano je o projektima koje Vakufska direkcija u Bosni i Hercegovini trenutno realizira, kao i o projektima koje planira realizirati u narednom periodu, očekujući podršku pri realizaciji istih od strane TIKE i institucija iz Turske, koja ni do sada nije izostajala. Ovom prilikom su dogovoreni detalji oko pripreme za početak realizacije projekta rastauracije lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije i rekonstrukcije zgrade ženske Gazi Husrev-begove medrese koje će finansirati TIKA.

Na kraju veoma korisnog razgovora g. Unal je istakao da je veoma počašćen što ima priliku da sa ove pozicije pomaže projekte koji se planiraju realizirati u narednom periodu. Direktor Vakufske direkcije se srdačno zahvalio na prijemu i uručio g. Fatihu promotivni materijal Vakufske direkcije i pozvao ga da posjeti Vakufsku direkciju u narednom periodu.