Direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović aktivno je učestvovao na Svjetskoj konferenciji o vakufima i fondacijama (Worl Foundations Conference) koju je organizirala Direkcija za vakufe Republike Turske 23. i 24. septembra u Istanbulu. Konferencija je okupila brojne stručnjake iz islamskog svijeta i sa zapada iz područja vakufa, fondacija, zaklada, filantropije i sličnih organizacija.

Bila je podijeljena u osam sesija na kojima su obrađene sljedeće teme:

  • Određivanje pojma vakufa i sličnih organizacija
  • Aktivnosti na području filantropije
  • Nacionalne i međunarodne aktivnosti vakufa i sličnih fondacija
  • Efekti rada vakufa i sličnih fondacija na institucionalni i ekeonomski razvoj država
  • Pravni status vakufa i fondacija i praksa
  • Komparacija u radu vakufa i fondacija u islamskih zemljama
  • Jedinstveni zakon o vakufima Generalnog kuvajtskog komiteta za vakufe
  • Turska i nove vakufske fondacije

Na konferenciji je bilo govora o značaju i doprinosu civilnog društva i vakufa u ekonomskom i društvenom razvoju pojedinaca i društava. Naročitao je bilo riječi o utjecaju navedenih organizacija na materijalno i moralno jačanje islamskog i zapadnog svijeta. Iznešen je podatak da su prihodi od vakufa u nekim državama drugi najveći prihodi.

Konferencija je imala zadatak da ukaže na utjecaj vakufa, sličnih fondacija i civilnog društva općenito na historijski, kulturni, ekonomski i društveni razvoj država i društava. Navedeno je bilo obrađeno kroz obrazloženje o statusu organizacija i njihovim temeljima, pravnom položaju istih, zatim nastojanju da se formuliše jedinstveni Zakon o vakufima na svjetskom nivou uz prijedlog Generalnog komiteta za vakufe iz Kuvajta, te kroz savremeni kontekst upravljanja organizacijama.

Prilikom izlaganja referata navedeni su brojni primjeri aktivnih vakufa, fondacija i zaklada na zapadu koji imaju veliki kapital i veliki utjecaj na socijalni status građana, na državu i ekonomiju države. Skoro su identična poimanja vakufa, fondacija i zaklada od strane zapadnih stručnjaka.

Direktor Vakufske direkcije mr. Senaid Zajimović je svoj rad na temu utjecaj vakufa i sličnih organizacija na razvoj društva, a naročito na moralni i ekonomski razvoj umeta kroz demokratiju, razumjevanje, toleranciju i savremeni pristup upravljanja, izložio 24.09.2013. godine. Bosna i Hercegovina jedinstven je primjer u svijetu takvog utjecaja. Njeni gradovi svjedoče o utjecaju vakufa na ekonomski razvoj i urbanizaciju. Direktor je također ukazao n razlike između vakufa i sličnih organizacija i nemogućnost potpunog poistovjećivanja jednih sa drugima posebno u kontekstu svetosti vakufske imovine i njene sudbine nakon uvakufljenja.

Na konferenciji je aktivno učešće uzeo veliki broj znanstvenika iz cijelog svijeta, a svi referati su bili istraživačkog karaktera. Referati su imali za cilj odgovoriti na strogo definisana pitanja te kroz zajedničke zaključke trasirati put u budućnost, odnosno utvrditi smjernice za vakufe i slične organizacije kako bi oni imali globalni utjecaj na određene tokove društvenog razvoja.

Na konferenciji je također bilo govora o utjecaju država na razvoj vakufa, odnosno status vakufa u državama sa aspekta njihovog inkorporiranja u same strukture države, kao i sa aspketa njihove neovisnosti od države kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini. Mr. Senaid Zajimović je također aktivno govorio o ovoj temi i kroz historijski aspekt obrazložio iskustvo vakufa u BiH kroz državni uticaj.